Galw am enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes 2018

24/11/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2018 – tlws a roddir i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Ydych chi’n nabod rhywun yn eich ardal chi sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith arbennig gyda phobl ifanc?

 

Os ydych chi’n adnabod unigolyn neu unigolion sydd wedi gwneud gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd, anogir chi i’w henwebu. Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled â’i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol. Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gydag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

 

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

 

Ar y panel dewis eleni bydd cynrychiolwyr o Fwrdd Syr IfanC yr Urdd a Mudiad Clybiau’r Ffermwyr Ifanc, Prif Weithredwr yr Urdd ac un o Gyfarwyddwyr Talaith yr Urdd.

 

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Gwaith Maes ac Ieuenctid y De Urdd Gobaith Cymru, “Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn mudiadau fel yr Urdd ac ni fyddai modd i ni gynnal na chynnig cymaint o gyfleoedd a phrofiadau i blant a phobl ifanc Cymru heb eu cefnogaeth.

 

Cydnabod gwaith unigolyn neu unigolion

 

“Dyma gyfle felly i ddiolch ac i gydnabod gwaith unigolyn neu unigolion yn eich ardal chi sydd wedi rhoi o’u hamser er mwyn cefnogi ieuenctid Cymru, a hynny mewn unrhyw faes cyn belled â’i fod drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn croesawu enwebiadau rhwng nawr ac Ionawr felly byddwn yn argymell i bawb fynd amdani ac enwebu’r unigolion arbennig hynny yn eich ardal chi!”

 

 

Gellir cael gafael ar y Ffurflen Enwebu drwy fynd i urdd.cymru/tlws neu drwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu enfys@urdd.org. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 19 Ionawr 2018.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru