Taith dywys yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i chwaraewyr y Loteri

05/12/2017

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig taith tywys am ddim a te a choffi am ddim yng Nghaffi Pen Dinas i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ddydd Llun nesaf.

Maent yn ymuno ag atyniadau ymwelwyr sy'n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol ar draws y DU wrth ddweud 'diolch' i bobl sydd wedi codi arian at achosion da trwy brynu tocyn loteri.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi derbyn £486,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn y gorffennol i ariannu prosiect mapiau degwm Cynefin, yn ogystal a £100,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i helpu sefydlu Cynllun Gwirfoddoli y Llyfrgell.

 

Dywedodd Ros Kerslake, Prif Weithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri: "Mae mis Rhagfyr yn amser gwych i brofi treftadaeth gyfoethog, amrywiol a chyffrous y DU, sydd wedi cael ei drawsnewid gan fwy na £7bn o gyllid y Loteri Genedlaethol ers 1994. Mae hon yn ystum fechan o ddiolch a ffordd o roi rhywbeth yn ôl i'r bobl sy'n prynu tocynnau. "

 

Mae'r syniad yn syml: mae unrhyw ymwelydd sy'n cyflwyno tocyn y Loteri Genedlaethol neu gerdyn siawns ar 11 Rhagfyr 2017 yn cael taith dywys a te neu goffi yn rhad ac am ddim yng nghaffi Pen Dinas, a gostyngiad o 10% yn siop y Llyfrgell. Cynhelir y daith tywys am 2.15 p.m.

 

Mynediad llawr ehangach

 

Dywedodd Mererid Boswell o Lyfrgell Genedlaethol Cymru: "Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yr ydym wedi gallu darparu mynediad llawer ehangach i'r cyhoedd i fapiau degwm ac roedd ein prosiect gwirfoddolwyr yn golygu y byddai'r wybodaeth a gynhwysir ar Lleoedd Cymru yn ddefnyddiol i genedlaethau'r dyfodol ".