Coginio prydau cyflym gyda chig oen

04/12/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Roedd sialens rhwng ffermwyr defaid o ddwy hemisffer i goginio pryd cyflym o gig oen yn un o uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf ddiweddar yn Llanwelwedd.

Yn ôl arolygon, mae teuluoedd ym Mhrydain ar gyfartaledd yn cymryd 32 munud i baratoi pryd min-nos, o’i gymharu ag awr gyfan ym 1980. O ganlyniad, mae Hybu Cig Cymru yn cymryd camau i bwysleisio sut y gellir defnyddio Cig Oen Cymru mewn prydau sydyn. Er mwyn profi’r pwynt, cawsant gymorth gan y ffermwr o Awstralia Jamie Heinrich ynghyd â Richard Roderick o Bowys mewn cystadleuaeth goginio.

 

Mae Jamie Heinrich yn hannu o Ynys Kangaroo yn Ne Awstralia. Mae ganddo fferm 2000-erw lle mae’n cadw defaid Suffolk Gwyn a Poll Merino. Mae ei ymweliad i Gymru yn rhan o ysgoloriaeth wedi ei ariannu gan Nuffield Awstralia yn astudio sut i annog mwy o bobl ifanc i’r diwydiant.

 

Ym Mannau Brycheiniog y mae Richard Roderick yn byw, yn Fferm Newton ger Talybont-ar-Wysg. Mae’n gyn-ysgolor HCC a derbyniodd nifer o wobrau ffermio yn ddiweddar gan gynnwys y Wobr Silver Lapwing 2016 am ei reolaeth amgylcheddol. Yn gynharach eleni ymddangosodd ar raglen y BBC  ‘Nadiya’s British Food Adventure’.

 

Gyda chymorth cogydd HCC Elwen Roberts, creodd Jamie bryd cyflym o Gig Oen Cymru wedi ei dro-ffrio, tra coginiodd Richard stecen goes yn y badell gyda saws gwin coch. Beirniadwyd y prydau gan aelodau o’r gynulleidfa, oedd yn methu eu gwahanu o ran ymddangosiad na blas, felly gorffennodd yr ornest rhwng Cymru ac Awstralia yn gyfartal.

 

“Pan ddes i draw i Gymru doeddwn i wir ddim yn credu y byddwn i’n rhan o gystadleuaeth goginio i hybu cig oen!” meddai Ysgolor Nuffield Awstralia Jamie Heinrich. “Mae nifer o’r sialensau sy’n wynebu’r diwydiant – recriwtio pobl ifanc i ffermio a sicrhau fod cig oen yn apelio at gwsmeriaid ifanc sydd heb lawer o amser – yr un peth ar draws y byd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weddill fy nhaith i Gymru ac Ewrop.”

 

Prydau blasus a chyflym

 

Dywedodd Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru, “Roedd yn hwyl i weld y ddau ffermwr yn paratoi prydau cyflym a blasus gyda chig oen. Gwnaethant yn sobor o dda, ac roedd gynulleidfa’r Ffair Aeaf wrth eu bod di weld a blasu’r bwyd.”

 

“Mae’n bwysig pwysleisio fod cig oen yn ddewis gwych ar gyfer pryd cyflym min-nos,” ychwanegodd. “Yn ddiweddar mae HCC wedi lansio dewisydd rysetiau sy’n hawdd ei ddefnyddio ar ffôn symudol trwy’r wefan eatwelshlamb.com, er mwyn rhoi ysbrydoliaeth i gwsmeriaid ar sut i ddefnyddio Cig Oen Cymru.”

 

Roedd cynrychiolaeth o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 yn ddiweddar yn cynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.