Holi 'Dolig gydag Manon Steffan Ros

19/12/2017

Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Manon Steffan Ros yn un o awduron amlycaf Cymru ac eleni mae wedi cyhoeddi ei chyfrol ddiweddaraf, Golygon gyda Gwasg y Lolfa. Mae Lleol.cymru yn dechrau cyfres Holi ‘Dolig yn ei holi am ei harferion dros yr Wyl.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Roedd ‘na lawer o uchafbwyntiau, ond dwi am ddewis yr un mwya’ diweddar- cael teithio o gwmpas ysgolion uwchradd. Roedd ‘na 2 daith, un efo Cwmni’r Frân Wen a’r llall efo’r Cyngor Llyfrau, ac o’n i wrth fy modd yn cael sgwrsio a chwerthin a thrafod efo pobl ifanc oedd yn llawn ysbrydoliaeth a hwyl. 

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Trump, a gwleidyddiaeth asgell dde ar gynnydd. Dwi’n mynd yn fwy sensitif (ac yn fwy blin) am y pethau yma fel dwi’n mynd yn hŷn. 

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2017. 

 

Tywydd garw dros y byd.

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Adra efo’r teulu.  Bydd ‘na lawer o fwyta, cysgu, chwarae gemau newydd a thrio trwsio teganau sydd wedi torri, dwi’n siwr...

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Beic glas sgleiniog efo’r gair ‘DISCO’ arno fo pan o’n i’n fach- dwi’n cofio dod i lawr y grisiau, a’r teimlad pan welais i o gynta’. Yn fwy diweddar, prynodd fy chwaer le i mi ar gwrs Tŷ Newydd am ‘sgwennu i’r Papur Bro ‘chydig flynyddoedd yn ôl, oedd yn brofiad gwerthfawr iawn efo lot o chwerthin!

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Da ni am ddechrau traddodiad newydd eleni- bydd pawb yn cael llyfr a siocled yn anrheg ar noswyl Nadolig, ac yn mynd i’r gwely’n gynnar i ddarllen a bwyta. ‘Da ni hefyd, fel llawer o bobl bellach, yn rhoi pres i elusen yn lle gyrru cardiau ‘Dolig. A’r peth arall ydi ar ddiwrnod ola’r ysgol, mi fydda i’n pobi yn y pnawn, fel bod ‘na ogla’ braf, melys yn y tŷ pan fydd y plant yn dod adre o’r ysgol i ddechrau’r gwylia’.

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

O mam bach. Popeth, hyd yn oed sgewyll. Ond dwi mewn cariad yn llwyr efo saws bara. Dwi ddim yn hoff o flas alcohol, felly dwi’n tueddu licio’r diodydd siwgrllyd, stici, gor-liwgar efo ‘nghinio ‘Dolig- cherryade, dandelion and burdock, neu soda hufen ia.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Ew na- mae ‘na hen ddigon o reolau heb ‘mod i’n creu mwy.

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Mae fy annwyl Yncl Meirion wedi rhoi anrheg ‘Dolig anhygoel i’r mab hynaf a fi- tocynnau i fynd i Anfield i weld gêm go fawr ar ddechrau’r flwyddyn! Mae ‘na lawer o gynlluniau o ran sgwennu- sawl llyfr a phrosiect ar y gorwel! Ac mi fydd ‘na newyddion cyffrous o du fy mand, Blodau Gwylltion, yn y flwyddyn newydd hefyd...