Holi 'Dolig gydag Seimon Brooks

21/12/2017

Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Seimon Brooks yn gynghorydd, academydd ac ymgyrchydd iaith. Dyma’i dro ef i ateb ein cwestiynau i gyfres Holi ‘Dolig. Fe fydd Seimon yn mwynhau’r gwyliau yn dilyn Clwb Pêl-Droed Porthmadog.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Llywodraeth Prydain yn gwyrdroi ei benderfyniad i symud swyddfa dreth Porthmadog i Gaerdydd. Roedd yna ymgyrch fawr gan Gyngor Tref Porthmadog, ac mae’r fuddugoliaeth yn dangos fod modd llwyddo efo dyfalbarhad.

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Penderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi ymosodiadau Sbaen yn erbyn democratiaeth yng Nghatalwnia’n isafbwynt go-iawn. Am y tro cynta’, mi wnes i feddwl tybed a fyddai’n well i ni fel Cymry fod tu allan i Ewrop.

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2017.

 

Blwyddyn lai trychinebus na 2016.

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig?

 

Mi fydda i adra yn Borth-y-Gest.

 

Eich anrheg gorau erioed?

 

Bob anrheg yn hafal, wrth gwrs. Dwi’n rhoi i’r plant beth dwi eisiau cael fy hunan (fflag pêl-droed, er enghraifft) ac mae’r plant yn rhoi i mi beth maen nhw eisiau (lego Star Wars, efallai). Y rhoi sy’n bwysig, nid y derbyn, ynte.

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl?

 

Mynd i weld Port yn erbyn Caernarfon ar yr Oval ar ddydd Gŵyl Steffan. Ac hefyd mynd i Neuadd Ogwen i gig Llareggub Brass Band.

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Menyn efo alcohol ynddo fo.

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd?

 

Parhau i ymgyrchu i symud pencadlysoedd cyrff cenedlaethol i’r gogledd-orllewin fel bo’ gwaith teilwng yma. Ar yr hit-list: Comisiynydd y Gymraeg, Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru, HEFCW, Estyn, S4C. Dwi ddim yn ffysi. Beth sy’n bwysig ydi fod un yn dod er mwyn i ni ddangos fod datganoli yn gweithio i bob rhan o Gymru.

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf?

 

Dwi’n mynd efo’r mab i’r Rhyl. Mynd o achos y ffwtbol, wrth gwrs (Port awê). Aros dros nos ym Mhrestatyn i gael blas ar yr ardal, a gobeithio bydd petha’n wahanol i’r helyntion ym Mhrestatyn yn C’mon Midffîld. Dwi’n herio unrhywun i ddweud eu bod nhw’n mynd i le mwy cyffrous na’r Rhyl yn y flwyddyn newydd.