Holi 'Dolig gydag Mali Rees

22/12/2017

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r model Mali Rees yn byw yng Nghaerdydd ond yn wreiddiol o Lanelli. Mae Mali sy'n aml yn teithio i lefydd ecsotig gyda'i gwaith fel model dros y flwyddyn ond yn edrych ymlaen i dreulio'r 'Dolig gartref gyda'i theulu yn Llanelli.

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Ma nifer o bethe nes i absolutely caru am 2017, nifer o tripiau tramor da gwaith, ond fi’n credu y peth sydd yn sefyll allan blwyddyn yma yw Glastonbury. Tro cynta i mi fod. Odd e’n agoriad llyged, a nes i chwerthyn gormod.  ac er odd e’n boenus (odd na heat wave), nes i oroesi... just...

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Mae’n anodd meddwl am isafbwynt, achos bo’ fi’n trial canolbwyntio ar y pethe da. Ond credu y pwynt isaf oedd pan bu farw mamgu fy nghariad yn yr Haf ar ôl gweld hi, a’r teulu yn dioddef am amser hir. Ond, rhaid edrych ar y positifs, mae allan o boen nawr! 

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2017. 

 

2017, blwyddyn o chwerthyn tan bo fi’n sâl  gyda’r pobl mwya’ amazing o’ng nghwmpas!! 

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Byddai’n mynd nôl at Mam a Dad yn Llanelli, a dathlu gyda’r teulu o flan y tân gyda botel o win! 

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Anrheg gorau... ethon ni ar day trip i Lapland i weld Sion Corn pan o ni’n fach cwpwl o ddiwrnode cyn Nadolig, fel surprise i fi a’n chwar, Teleri. Odd hwna yn pretty amazing a bythgofiadwy. 

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Y traddodiad sydd heb newid ddar o ni’n fach oedd cal pjs newydd noswyl nadolig. Ma diwrnod Nadolig hefyd wastad wedi bod yr un peth - brecwast gyda’r teulu’n y bore, mynd i weld ein cymdogion a ma dad yn cal Whisky da nhw, wedyn cinio nadolig, wedyn chillo mas! 

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Bwyd- absolutely CARU parma ham a caws, Antipasti yw’r peth gorau erioed. Diod - gwin coch. Malbec, gan fy mod wedi cal fy enwi ar ol botel ohoni! Neu, wrth gwrs, merlin gyda un bloc o iâ! 

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Blwyddyn nesa, fi’n mynd i neud yn siwr bo fi’n gweld y pethau da yn popeth. Gwenu pob dydd. A gwthio’n hun a’ng ngyrfa modelu. 

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Dim byd sbesial eto... ond cawn weld beth sy’n dod!