Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol Aberystwyth ymysg y gorau yn y byd

28/02/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg 50 gorau’r byd am astudio Cysylltiadau Rhyngwladol yn ôl cylchgrawn uchel ei barch o Washington.

Yn ôl Foreign Policy, cylchgrawn a sefydlwyd yn Harvard 40 mlynedd yn ôl, mae Prifysgol Aberystwyth yn safle 44 yn y byd am gyrsiau Meistr a 32 am rhaglenni doethuriaeth ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol, a hynny yn wyneb cystadleuaeth gref o dŷ rhai o sefydliadau academaidd mwyaf blaenllaw’r byd.

 

Cynhaliwyd yr arolwg ar y cyd â phrosiect Addysgu, Ymchwil a Pholisi Rhyngwladol yng Ngholeg Ivy League William & Mary, Virginia.

 

Gofynnwyd i ysgolheigion ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol yng ngholegau a phrifysgolion yr Unol Daleithiau i bennu safleoedd ar gyfer y rhaglenni PhD, Meistr a rhaglenni israddedigion mwyaf blaenllaw yn y maes.

 

Dywedodd yr Athro Richard Beardsworth, Pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: “Mae’r cylchgrawn Foreign Policy yn un o’r rhai uchaf ei barch ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol. Mae'r ffaith bod cymaint o academyddion o’r Unol Daleithiau yn gweld bod ein adran yn un o’r llefydd gorau i astudio ar lefel graddedig yn gredyd i'r adran, ei ymchwil a'i haddysgu yn gyffredinol.”

 

“Byddwn yn dathlu canmlwyddiant yr Adran y flwyddyn nesaf (2019) gydag ymdeimlad cliriach hyd yn oed o'n cyfraniad hirsefydlog tuag at y ddisgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol.”

 

Sefydlwyd cylchgrawn Foreign Policy yn ystod cyfnod cythryblus Rhyfel Fietnam gan yr athro Samuel Huntington – oedd yn dipyn o hebog gwleidyddol, a’i ffrind agos, Warren Demian Manshel, oedd a thuedd mwy cymodlon.

 

Y nod a’r genhadaeth oedd herio’r farn gyffredin a’r feddylfryd dorfol a chynnig llais i safwbyntiau amgen am bolisi tramor America.

 

Mae gan Foreign Policy gynulleidfa fyd-eang a rhifynnau rhyngwladol ar bob cyfandir ac mae’n ymroddedig i archwilio yn fanwl rhai o faterion mwyaf y byd.