Galw am gymorth tylluanod i daclo gwylanod yng Nghaernarfon

21/03/2018

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tref Caernarfon wedi galw am gymorth o’r awyr i daclo’r broblem o wylanod yn poenydio trigolion, siopau ac ymwelwyr sy’n crwydro neu eistedd tu allan yn y dref gaareog.

Mae Hwb Caernarfon wedi llogi hebogydd John Islwyn Jones gyda dwy dylluan fawr i ddychryn gwylanod sy’n achosi trafferth ar hyd strydoedd tref y cofis. 

 

Yn ddiweddar, fe ddywedodd perchennog caffi yn y dref, Tudor Hughes fod llu o wylanod yn ymosod yn gyson ar fwyd y cwsmeriaid yng Nghaffi’r Maes, gan achosi gwerth cannoedd o bunoedd o gostau iddo. Mae’r gwylanod yn plymio o’r awyr gan gipio'r bwyd sydd tu allan ar y Maes yng Nghaernarfon. 

 

O ganlyniad, mae Hwb Caernarfon wedi gofyn am help hebogydd sy’n cerdded o amgylch y dref gyda’i dylluanod yn creu ofn ymhlith y Gwylanod Penwaig sy’n nythu ar yr adeiladau. Y bwriad yw ee nadu rhag nythu yn y dref. 

 

Ydych chi o’r farn y dyiid efelychu’r dull hwn o daclo’r pla o wylanod mewn trefi arfordirol eraill yng Nghymru neu A oes yna ateb arall? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 

 

Beth yw'r ateb i daclo pla o wylanod?

 • A.
  Defnyddio dull atal genhedlu gyda'r gwylanod
 • B.
  Rhoi dirwyon i bobl sy'n bwydo gwylanod
 • C.
  Cyflogi hebogydd
 • D.
  Gwneud dim byd

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
50%

B
17%

C
33%

D
0%