Myfyrwyr yn ymgiprys am goron goginio

23/03/2018

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

Ond mewn un coleg fis yma cynhaliwyd eisteddfod o fath gwahanol. Nid llefaru, canu na dawnsio oedd o dan sylw ond creadigrwydd yn y gegin wrth i fyfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor gystadlu am y gorau yn Eisteddfod y Cogyddion yn Nolgellau.

 

Mewn timau o ddau, roedd rhaid i fyfyrwyr goginio, paratoi a gweini rysait cyri Cig Eidion Cymru PGI gyda reis wedi stemio, bahji nionyn a bara naan o fewn dwy awr. Nid oedd y myfyrwyr wedi gweld y rysait nes ddechreuodd y gystadleuaeth.

 

Yr enillwyr oedd y fyfyrwraig ail flwyddyn Philippa Rollings ynghyd â Kyle Williams o’r flwyddyn gyntaf. Daeth y rysait o un o lyfrau Hybu Cig Cymru (HCC). Fe ddarparodd y corff hyrwyddo cig coch nawdd trwy roi pecyn o nwyddau i’r holl gystadleuwyr, oedd yn rhoi syniadau iddynt ar y gwahanol ffyrdd o ddefnyddio cynnyrch bwyd cefn gwlad Cymru yn eu ryseitiau.

 

Diwrnod llwyddiannus

 

“Cawsom ddiwrnod llwyddiannus eleni eto a phawb wedi mwynhau, wedi cymryd rhan ac wedi elwa o'r profiad,” meddai Mair Eleri Jones, Tiwtor Arlwyaeth a Lletygarwch Coleg Meirion Dwyfor. “Roedd cyri Cig Eidion Cymru yn rhywbeth oedd yn apelio at y bobl ifanc fel rhywbeth sy’n cyfuno nifer o flasau ac arddulliau coginio.

 

“Roedd HCC yn falch o gefnogi’r gystadleuaeth hon,” dywedodd Rheolwr Cyfathrebu HCC Owen Roberts. “Mae annog y genhedlaeth nesaf i gael mwynhad wrth ddefnyddio cynnyrch Cymreig yn rhan bwsig o’n gwaith, ac mae’n wych gweld cynifer o fyfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor yn cymryd rhan.”