Cyhoeddi arlwy y pafiliwn ym Mhrifwyl Caerdydd

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw.

Lleolir Pafiliwn yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, ac mae’r lleoliad arobryn yma wedi cynnig ei hun i syniadau a chynyrchiadau newydd, gan fanteisio ar yr offer a’r adnoddau sydd ar gael mewn lleoliad parhaol o safon ryngwladol.

 

Meddai Pennaeth Artistig a Threfnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Rydym yn arbennig o falch o’r rhaglen eleni.  Wrth gwrs, mae gallu llwyfannu nosweithiau yn Theatr Donald Gordon wedi ein galluogi i fod yn fwy beiddgar ac anturus, ac rwy’n gobeithio y bydd y gynulleidfa’n mwynhau’r hyn sydd gennym i’w gynnig eleni.

 

“Dyma gyhoeddiad mawr cyntaf Eisteddfod Caerdydd, sydd yn mynd i fod yn ŵyl ychydig yn wahanol i’r arfer oherwydd ei natur arbrofol a threfol.  Ond wedi dweud hynny, mae Bae Caerdydd yn lleoliad ardderchog ar gyfer y Maes, a’r cyfuniad o adeiladau eiconig parhaol yr ardal fel Canolfan Mileniwm Cymru, Y Senedd ac Adeilad y Pierhead gyda strwythurau deniadol dros dro fel yurt y Tŷ Gwerin a tepees Caffi Maes B yn mynd i fod yn hynod gyffrous. 

 

“Mae hefyd yn gyfle i ni edrych ar yr Eisteddfod mewn ffordd wahanol ac amgen, ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu pawb i’r Bae ymhen pedwar mis ac i glywed sylwadau a barn ein hymwelwyr ar yr arbrawf.

 

“Cyn hynny, mae tocynnau’n mynd ar werth yr wythnos nesaf, ar 3 Ebrill, ac mae gennym gyfres o nosweithiau amrywiol sy’n sicr o apelio at gynulleidfa eang iawn. 

 

“Mae’n bleser croesawu Syr Bryn Terfel yn ôl i lwyfan y Pafiliwn am y tro cyntaf ers degawd, a hynny i berfformio mewn gwaith cwbl newydd a gwreiddiol gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn.  Ac wrth gwrs, fyddai hi ddim yn ‘Steddfod yn y Ddinas’ heb berfformiad gan Geraint Jarman – a dyma fydd uchafbwynt Gig y Pafiliwn a’r Eisteddfod gyfan i nifer fawr o’n cynulleidfa – gyda Band Pres Llareggub hefyd yn perfformio gyda Cherddorfa’r Welsh Pops.

 

“Mae’r grŵp Pendevig yn enw newydd, ond y perfformwyr yn adnabyddus i ni fel rhai o aelodau grwpiau fel Calan, Mabon a Plu ac eraill.  Bydd y band newydd hwn yn perfformio ar ôl dychwelyd o gyngerdd agoriadol Gŵyl Lorient yn Llydaw, wrth i’r Tŷ Gwerin ffrwydro ar lwyfan y Pafiliwn mewn ffordd hynod annisgwyl a thrawiadol. 

 

Gwedd wahanol

 

“Ac wrth gyplysu’r nosweithiau hyn gyda rhai o feirdd ifanc Cymru’n cyflwyno Siwpyr Stomp, addasiad newydd sbon o Teilwng yw’r Oen a gwedd gwbl wahanol ar rai o glasuron y byd pop Cymraeg, y gobaith yw ei bod yn rhaglen a fydd yn apelio at ein cynulleidfa flynyddol ac yn denu cynulleidfa newydd atom i gael blas o ddiwylliant Cymru ar ei gorau.”