Ymgyrchwyr yn taflu 'deddf iaith wan' yn y bin

23/04/2018

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd bagiau sbwriel eu gollwng mewn sgip yng nghynhadledd Plaid Lafur Cymru yn Llandudno dros y penwythnos mewn protest yn erbyn deddf a fyddai'n 'gwanhau hawliau iaith' yn ôl ymgyrchwyr.

Ym mis Awst y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur gwyn ar ddeddfwriaeth iaith newydd oedd yn cynnig diddymu Comisiynydd y Gymraeg, a gwanhau rheoleiddio a hawliau'r cyhoedd i'r Gymraeg. Allan o 504 ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth ar y cynigion, dim ond 77 oedd yn cefnogi diddymu'r Comisiynydd, gyda thros 70% yn erbyn cynigion y Llywodraeth.  

 

Cynlluniau Llafur yn rwtsh

 

Yn siarad o gynhadledd Llafur yn Llandudno, meddai David Williams o Gymdeithas yr Iaith:  "Mae pawb yn gwybod bod cynlluniau'r Llywodraeth i wanhau ein hawliau iaith yn rwtsh. Gobeithio eu bod nhw'n mynd i wrando. Dwi'n methu credu bod Llafur yn ceisio troi'r cloc nôl chwarter canrif i ddeddf iaith wan tebyg iawn i un y Torïaid. Byddai'n well iddyn nhw beidio deddfu o'r newydd o gwbl na throi'r cloc yn ôl fel hyn a gwanhau ein hawliau. Dylid taflu'r cynlluniau hyn i'r bin a dechrau eto.   

 

"Rhwng diddymu Comisiynydd y Gymraeg, lleihau gallu'r cyhoedd i gwyno'n effeithiol a gwanhau'r pwerau i orfodi'r Safonau, byddai hyn yn gam mawr yn ôl. Mae angen un pencampwr cryf i ganolbwyntio ar reoleiddio, ac mae angen mwy o reoleiddio, nid llai."