Dippy yn dod i Gaerdydd y flwyddyn nesaf

27/04/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd cast deinasor Diplodocus eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur yn ymweld â’r amgueddfa yn ystod Gaeaf y flwyddyn nesaf ar ei daith trwy wledydd Prydain.

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd yn rhoi cartref i Dippy ac yn edrych ymlaen i’w groesawu i Gymru. Bydd ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cael cyfle i ryfeddu ar Dippy a chyfarfod ei gefndryd yn ein horielau hanes natur, wrth ddilyn taith o ddechrau amser hyd heddiw. Wrth ddysgu sut esblygodd Cymru byddan nhw’n dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid ac anifeiliaid rhyfeddol eraill.

 

Dywedodd Llywydd y Senedd, yr Aelod Cynulliad Elin Jones: “Mae’r Comisiwn yn llwyr gefnogol i symud Dippy i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd rhoi cartref iddo yn yr amgueddfa yn rhoi cyfle i ymwelwyr o bob oed i ddysgu sut esblygodd tir a bywyd Cymru pan oedd Dippy’n crwydro’r ddaear. Rwy’n edrych ymlaen i’w weld yn ei holl ogoniant."

 

Mae Dippy ar hyn o bryd yn byw yn Amgueddfa Sirol Dorset lle mae wedi croesawu 125,000 o ymwelwyr yn barod, ymhell dros y disgwyl. Mae pob un o bartneriaid y daith yn defnyddio Dippy i dynnu sylw at eu casgliadau natur a hanes natur lleol, gan feithrin perthynas newydd rhwng sefydliadau diwylliannol, gwyddonol a bywyd gwyllt rhanbarthol. Mae Ymddiriedolaeth yr Arfordir Jwrasig yn cyd-lwyfannu’r fenter yn Dorset, lle mae wedi cynorthwyo dros 15,000 o bobl i fentro i’r awyr agored a mwynhau anturiaethau hanes natur.

 

Cyffroi

 

Dywedodd Katrina Nilsson, Pennaeth Rhaglenni, Arddangosfeydd, Addysg ac Allestyn Cenedlaethol yr Amgueddfa Hanes Natur: “Rydym yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a ddarparwyd gan y Senedd ac wrth ein boddau’n cydweithio ag Amgueddfa Cymru i roi llwyfan i Dippy yng Nghaerdydd. Roeddem am wneud yn siŵr y gallem rannu Dippy â phob cenedl, ac rydym wedi cyffroi o feddwl y bydd Dippy yng Nghymru y flwyddyn nesaf, lle canfuwyd cefnder i’r Tyrannosaurus rex dair blynedd yn ôl – y deinosor cigysol cyntaf erioed i’w ganfod yn y wlad.”

 

Bydd Dippy yng Nghaerdydd ar y dyddiadau a drefnwyd yn wreiddiol, gyda Dippy on Tour yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng Hydref 19, 2019 tan Ionawr 26, 2020.