Cyhoeddi neges ewyllys da yr Urdd

17/05/2018

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Eleni, bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da flynyddol ieuenctid Cymru sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn pwysleisio’r angen i wrando ar leisiau’r ifanc, a’r angen i bobl ifanc gael cymorth i drafod a goresgyn problemau.

Mae’r neges, a luniwyd gan aelodau’r Urdd ym Morgannwg Ganol, hefyd yn diolch am y cyfleoedd sydd ar gael i bobol ifanc ac yn gobeithio bydd yr un cyfleodd ar gael i bawb.

 

Bydd y neges yn cael ei chyflwyno gan bobl ifanc a’i gwe-ddarlledu’n fyw ar Fai 17 mewn digwyddiad yn Y Senedd gyda Aelod Cynulliad Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, Siân Lewis a’r Canon Aled Edwards, Cadeirydd Panel Cyd-ddyn yr Urdd.

 

Eleni am y tro cyntaf, ar Fai 18, sef Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, bydd gweithdy o bobl ifanc o bob cwr o Ewrop yn cael ei gynnal yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd er mwyn cyd-weithio i ledaenu’r neges ar y cyfryngau cymdeithasol yn rhyngwladol ac aml-blatfform. Trefnir y gweithdy mewn partneriaeth rhwng yr Urdd ac UNA Exchange. Mae’r neges i’w gweld a urdd.cymru a bydd dehongliad fideo o’r neges i’w gweld ar y wefan o Fai 17 ymlaen. Bydd y neges yn cael ei chyfieithu yn ôl yr arfer i ieithoedd y byd.

 

Cefnogir neges eleni gan Meic, meic.cymru , gwasanaeth arbennig i blant a phobl ifanc sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol. Mae’r gwasanaeth i’w gael trwy sgwrs ffon, negeseuon testun neu ar-lein.

 

Dod a phobl ifanc ledled Ewrop at ei gilydd

 

Meddai Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd: “Rydym yn hynod falch o’r elfen newydd gyffrous i weithgareddau’r neges eleni, sef gwersyll arbennig fydd yn dod â phobl ifanc ledled Ewrop at ei gilydd i rannu cysylltiadau, syniadau a chefnogaeth i ledaenu’r neges hon. Mae apêl y neges yn un bwysig – sef bod pobol ifanc yn haeddu llais a gwrandawiad i’w lleisiau. Dyma un o egwyddorion canolog Urdd Gobaith Cymru, ac yn benodol Fwrdd Syr Ifanc y mudiad, sef rhoi llwyfan a pharch i ieuenctid a phwyslais ar eu barn.”

 

Meddai Ethan Williams, Is-gadeirydd Bwrdd Syr Ifanc, ac un o’r rhai a luniodd neges eleni: “Mae pobl ifanc yn gweiddi am gael llwyfannau i leisio’u barn. Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn lwyfan perffaith er mwyn sicrhau hynny. Ond, mae’n rhaid bod pobl ifanc nid yn unig yn cael eu clywed, ond cael eu gwrando arnynt."

 

“Mae ‘na wahaniaeth mawr rhwng clywed yr hyn mae rhywun yn ei ddweud a gwrando ac ymateb i’r hyn sy’n cael ei ofyn. Gofynnwn wrth rannu neges eleni, bod pobl yn talu sylw ac yn gwrando ar ofynion pobl ifanc.”

 

Ymhlith cefnogwyr eleni, mae mudiadau iechyd meddwl Mind, Meddwl.org, Amser i Newid Cymru, Meic a Promo Cymru.