Chwip o Barti deunaw oed i Ŵyl Cefni eleni

21/05/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae lein-up deinamig Parti 18fed Gŵyl Cefni eleni, ar brynhawn a nos Sadwrn 9fed o Fehefin, yn argoeli am chwip o barti 18fed da i’r ŵyl boblogaidd Gymraeg yn Llangefni.

I gyd-fynd hefo bandiau mawr poblogaidd megis Celt, Fleur de Lys a Bwncath, a sŵn gwefreiddiol Hogia Llanbobman, mae ffefrynnau mawr megis Welsh Whisperer a Tagaradr. Yn ogystal mae’r perfformwyr yn amrywio o rai ifanc lleol, megis yr egnïol Band Samba Canolfan Addysg y Bont, i gerddorion o bell, yn enwedig Alejandro Jones o Batagonia. Diolch i grant gan y Cyngor Celfyddydau, cydlynu gan Menter Iaith Môn, ac ymroddiad gwirfoddolwyr lleol, mae’r Gig Parti 18fed, a gynhelir ym maes parcio Gwesty’r Bull, yn rhad ac am ddim, felly croeso mawr i bawb o bell ac agos.

 

Yn ogystal â’r Gig, ar fore Sadwrn 9/6/18, i’r plant ieuengaf, mae Bore o Hwyl i’r Teulu â sioe boblogaidd S4C Lobs a Seren, heb anghofio Super Ted, Sali Mali, Peppa a Selog. Gan fod y llefydd yn mynd yn sydyn iawn, mae’n werth rhuthro draw i siop Cwpwrdd Cornel, Llangefni (01248 750218), i fachu tocynnau (bandiau arddwrn) am ddim rhagflaen. Mi fydd digonedd o weithgareddau i blant hynach fwynhau wrth grwydro’r maes hefyd gan gynnwys sioe Owain Glyndŵr, Ukuleles gyda Bocsŵn, a ffair.

 

I oedolion sydd eisiau tamaid i aros pryd mi fydd hefyd Noson Gwis hwyliog yn Tafarn y Railway ar Nos Fercher 6/6/2018 am 8pm gyda’r cwisfeistr Dilwyn Griffiths.  Ac am y tro cyntaf eleni bydd noson Gwin a Chelf gyda’r artist Lisa Eurgain Taylor yn Oriel Môn 7/6/2018, ond brysiwch archebu (01248 725700) oherwydd nifer cyfyngedig o docynnau sydd, gan ei fod yn cynnwys gweithdy i wneud celf eich hun.

 

Teyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr

 

Dywedodd Nia Thomas, Prif Swyddog Menter Iaith Môn: “Mae’n rhyfeddol fod un o wyliau gigs hynach Cymru wedi cyrraedd 18 mlynedd o ddathlu a chefnogi cerddoriaeth Cymraeg, ac wrth gwrs mae’n deyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr yn ogystal â chefnogaeth ariannol. Eleni eto mae yma rywbeth at ddant pawb, o deuluoedd ifanc, ieuenctid Cymru a rocars teyrngar y sin Gymraeg. Gyda lein-up ffantastig, ysbryd yr ŵyl yn gwefreiddio, a chyfle i forio mewn awyrgylch Gymraeg, gobeithio daw pobl o bell ac agos i ddathlu yn Llangefni. A hoffwn wneud un cais bach arall, plîs soniwch am yr ŵyl i bobl di-Gymraeg a dysgwyr hefyd, does dim fel awyrgylch hwyliog gig Cymraeg i ysbrydoli dysgwyr ac i drochi yn yr iaith. Ceir mwy o wybodaeth ar ddalen facebook Gwyl Cefni neu ar trydar @moniaith.”