Cyhoeddi noson ychwanegol o Cyw a'r Gerddorfa yn dilyn galw mawr

22/05/2018

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae sioe 'Cyw a'r Gerddorfa' ychwanegol wedi cael ei threfnu yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd oherwydd y galw mawr am docynnau.

Fe fydd y sioe yn cael ei chynnal ar fore Mawrth, 7 Awst, am 11.00 y bore, yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

 

Fe aeth y tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau hwyliog bythefnos yn ôl, ond mae’r cyfan eisoes wedi mynd. Mae’r cyngherddau, sy'n dathlu pen-blwydd gwasanaeth plant S4C, Cyw yn 10 oed, yn addas i blant meithrin a theuluoedd ifanc.

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a llu o gymeriadau poblogaidd Cyw yw sêr y sioe wrth iddyn nhw berfformio trefniadau cerddorfaol lliwgar o ganeuon a hwiangerddi plant poblogaidd.

 

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 90 eleni, yn addo sioe yn llawn hwyl a hud. Ymysg y cymeriadau Cyw sy'n cymryd rhan mae Tref a Tryst, Dona Direidi, Ben Dant, Radli Miggins, Deian a Loli, yn ogystal â'r cyflwynwyr Huw ac Elin.

 

Pris tocynnau

 

Mae prisiau'r tocynnau rhwng £5 a £8.00 am y cyngerdd 45 munud 'Cyw a'r Gerddorfa' fore Mawrth, 7 Awst, 11.00yb. Maen nhw ar gael o fore Mawrth, 22 Mai ar wefan Canolfan Mileniwm Cymru.

 

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Rhaglenni Plant S4C, "Mae’n wych o beth bod y sioe yn profi mor boblogaidd ac rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi’r sioe ychwanegol. Rydym yn ddiolchgar o gael cydweithrediad parod Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’r perfformwyr i gyd.”