Merch o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill Gwobr y Dysgwr

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Rebecca Morgan.

Daw Rebecca, 24, o deulu di-Gymraeg ym Mhencoed ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae ganddi radd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg o Brifysgol Abertawe. Erbyn hyn mae hi’n gweithio fel athrawes Gymraeg ail-iaith yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yng Nghaerdydd, sef ei breuddwyd ers yn blentyn.

 

Mae hi wrth ei bodd yn ysbrydoli ei disgyblion a dangos ei bod yn bosib i’r Gymraeg roi gyrfa iddynt drwy ei dysgu fel ail-iaith. Drwy ei gwaith mae hi’n hybu ac yn hyrwyddo’r Gymraeg yn ddyddiol, ac yn gobeithio caiff y cyfle i fod yn bennaeth adran y Gymraeg yn y dyfodol er mwyn parhau â’r gwaith pwysig hwn.

 

Cystadleuwyr

 

Mae’r dysgwyr bellach yn gorfod dangos eu sgiliau cyfathrebu drwy’r Gymraeg, drwy dasgau llafar anffurfiol yn hytrach na chyflwyno un darn ysgrifenedig.

 

Ar ôl cyflwyno eu cais cychwynnol, cafodd pob un o’r ymgeiswyr gyfweliadau gyda’r beirniaid, i arddangos eu sgiliau gyda’r iaith.

 

Pedwar oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Medal y Dysgwyr eleni, sef Alys Williams, Jessica Harvey, Jonas Rajan a Rebecca Morgan.

 

Bu’r pedwar ar faes yr Eisteddfod yn ymgymryd â heriau’r rownd derfynol heddiw (ddydd Mawrth 29 Mai) oedd yn cynnwys gwneud cyfweliad byw gyda BBC Radio Cymru, helpu yn y ganolfan groeso, gwersi ukulele a siarad cyhoeddus, tra’n cael eu hasesu gan y beirniaid, Elin Williams ac Isaias Grandis.