Cawr y diwydiant cyfryngau yn derbyn Cymrodoriaeth

18/07/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

Fe'i magwyd yn y Coed-llai ger yr Wyddgrug yn Sir y Fflint. Graddiodd o Brifysgol Cymru, Bangor, mewn Athroniaeth a Seicoleg.

 

Rhwng 1964 a 1981, fe fu’n gynhyrchydd ac yn gyfarwyddwr ar ystod eang o raglenni i’r BBC, cwmni ITV Television Wales and the West (TWW), HTV ac yn annibynnol.

 

Pan sefydlwyd S4C yn 1982, ef oedd y Cyfarwyddwr Rhaglenni cyntaf, ac fe aeth yn ei flaen i fod yn ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol o 1988 tan 1991.

 

Ym mis Mawrth 2018 arweiniodd adolygiad annibynnol ar S4C ar ran Ysgrifennydd Gwladol Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

 

Mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ac ysgrifau lu ar sefyllfa gyfnewidiol y cyfryngau. Mae'n darlithio ac yn cynghori am y cyfryngau ac yn cyfrannu at raglenni teledu a radio. 

 

Cafodd Euryn Ogwen Williams ei gyflwyno gan Dr Jamie Medhurst o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 18 Gorffennaf 2018.  Mae’r cyflwyniad ar gael isod, yn yr iaith y’i traddodwyd.

 

Cyfraniad oes

 

Dywedodd Jamie Medhurst, wrth gyflwyno’r gymrodoriaeth iddo, "Mae Euryn wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth yn ogystal â chyhoeddi nifer o bapurau a phamffledi ar y byd cyfryngol. Wedi cyfraniad oes i’r byd darlledu, mae’n gwbl briodol i Euryn dderbyn Tlws Cyfraniad Oes yng Ngŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin yn 2016."