Gradd er anrhydedd i'r actores Sue Jones-Davies

19/07/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cyflwynwyd Gradd Baglor yn y Celfyddydau er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r actores, cantores a chyn faer Aberystwyth, Sue Jones-Davies.

Graddiodd Sue Jones-Davies o Brifysgol Bryste yn 1971, a daeth yn actores a chantores.  Mae wedi gweithio ym meysydd y teledu, ffilm, radio a'r theatr, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Ar y llwyfan bu'n rhan o gynhyrchiad gwreiddiol Jesus Christ Superstar yn Llundain. Ar y teledu mae hi wedi actio yn How Green was My Valley, y gyfres ITV Rock Follies, a chwaraeodd ran Megan Lloyd George yng nghyfres y BBC The Life and Times of David Lloyd George. 

 

Ei hymddangosiadau ffilm mwyaf nodedig oedd fel cariad y meseia, Judith Iscariot, yn y ffilm Monty Python Life of Brian (1979) a Solomon a Gaenor (1999) a gafodd enwebiad am Oscar am y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor. 

 

Yn y 1970au canai gyda The Bowles Brothers Band, ac erbyn hyn mae'n canu yn y band acwstig Cusan Tân. 

 

Mae'n dysgu ioga ym mro Aberystwyth, lle y mae'n rhan o'r grŵp Yoga i Bawb, sy'n ymdrechu i ddod ag ioga i bob rhan o'r gymuned.

 

Mae Sue hefyd wedi bod yn aelod allweddol o dîm blaen tŷ Canolfan y Celfyddydau ar gampws Penglais am nifer o flynyddoedd.

 

Mae'n gynghorydd dref i Blaid Cymru a bu'n Faer Aberystwyth yn 2008-2009. Cyflwynir Gradd er Anrhydedd yn y Celfyddydau i Sue Jones-Davies yn fore Mercher 18 Gorffennaf gan Dr Anwen Jones, Pennaeth Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.  Mae’r cyflwyniad ar gael isod, yn yr iaith y’i traddodwyd.

 

Meistrolaeth

 

Dywedodd Dr Anwen Jones, "Mae meistrolaeth Sue ar feysydd amrywiol theatr, ffilm a theledu yn dystiolaeth o’i hyblygrwydd fel perfformwraig o’r radd flaenaf a hynny mor rhugl yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Efallai nad yw’n syndod i’w rôl mwyf adnabyddus ddod yn ei chyfraniad i’r ffilm dadleuol, The Life of Brian. Ar droad y mileniwm, ail hyfforddodd Sue fel athrawes yoga a bellach fe nodweddir ei gyrfa gan yr un egwyddorion ag erioed; hyblygrwydd a chryfder. '