Y delynores Llio Rhydderch yn derbyn Cymrodoriaeth

20/07/2018

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd y delynores enwog ac uchel ei pharch, Llio Rhydderch, ei hanrhydeddu’n ddiweddar gyda Chymrodoriaeth gan Brifysgol Bangor.

Mae Llio Rhydderch yn cael ei chydnabod fel un o brif arbenigwyr a pherfformwyr y delyn deires.   Roedd hi’n cael ei hanrhydeddu am ei gwasanaeth i Gerddoriaeth.

 

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd er mwyn gwobrwyo unigolion sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, er mwyn nodi eu cyfraniad nodedig i’w meysydd penodol gyda 10 unigolyn yn derbyn Cymrodoriaeth yn ystod  Seremoniau Graddio’r Brifysgol yr wythnos hon.

 

Cyfraniad nodedig

 

Dywedodd yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor: “Mae ein Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn adlewyrchu ystod eang diddordebau’r Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn aelod gweithgar o’r gymuned leol ac rydym yn anrhydeddu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i Gymru. Mae ein graddedigion yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr mewn nifer o feysydd gyrfa - a hynny yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol ac rydym yn ymfalchïo yn eu llwyddiannau, ac yn ymfalchïo hefyd yn y cyfle i wobrwyo rhai o’n graddedigion nodedig am eu cyfraniadau hwythau.”