Miri i'r teulu yng Nghaergybi dros y penwythnos

26/07/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd tipyn o firi yng Nghaergybi ar fore Sul yma, wrth i Betsan Brysur, Tara Tan Toc, a chymeriadau eraill S4C, ymuno yn y rhialtwch gyda’r teuluoedd Môn ym Mhabell Fawr Gŵyl Caergybi ar y Lawnt ger traeth Newry.

Mae’r sioe deulu Gymraeg wedi ennill ei phlwy a disgwylir tyrfa ddedwydd unwaith eto i fwynhau’r diddanwch, gyda phlant o bob cefndir ieithyddol yn mwynhau'r sioe ddi-dâl yma. Ni does angen archebu tocynnau rhagflaen i ymuno â’r sioe yng nghwmni Superted, Sali Mali, Pepa, Magi Ann, a’r ffefryn lleol Selog.

 

Dywedodd Nia Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn: “Mae’n bleser cefnogi Gŵyl Caergybi eleni eto, gan gynnig sioe broffesiynol fywiog yn ddi-dâl i’r mynychwyr. Mae brwdfrydedd rhieni ardal Caergybi, dros ddyfodol dwyieithog eu plant, yn parhau i wneud argraff fawr, ac rydym fel Menter Iaith yn llongyfarch y trigolion a’u cynrychiolwyr am eu hymdrechion i gynnwys mwy mwy o Gymraeg yn nigwyddiadau’r dref. Wedi’r cyfan mae Caergybi yn dref unigryw a phwysig i ni ym Môn; dyma yw ein porth croeso i deithwyr a thramorwyr i’r ynys, ac yn wir i weddill Cymru. Gobeithio daw teuluoedd o bell ag agos i gefnogi’r sioe a’r Ŵyl.”

 

Gweithgareddau eraill

 

Mae trefnwyr Gŵyl Caergybi yn cynnig bwrlwm o weithgareddau eraill o Nos Iau 26/7 hyd at Nos Sul 29/7, gan gynnwys bandiau teyrnged amrwyiol Ariana Grande & Ultimate Boy Band (nos Iau), Beach Boys & Franki Valli (nos Wener), a Ohasis (nos Sadwrn). Hyn yn ogystal â phebyll arddangos a gweithgareddau, parêd Carnifal a majorettes ar y Sadwrn a Reslo Americanaidd ar nos Sul. Ceir mwy o wybodaeth ar y safle we.

 

Bydd y sioe deulu Gymraeg yn dechrau am 11 ddydd Sul.