Dathlu canlyniadau TGAU

23/08/2018

Categori: Addysg, Newyddion

Fe roedd heddiw yn ddiwrnod mawr i fyfyrwyr TGAU wrth i filoedd o fyfyrwyr led-led Cymru ddychwelyd i’r ysgol i dderbyn eu canlyniadau.

Mae’r canlyniadau yn dangos fod 61.6% o fyfyrwyr wedi ennill graddau da, o'i gymharu â 62.8% yn 2017. Ond roedd y gyfran a gafodd A*-A yn uwch na'r llynedd, ar 18.5%

 

Mae'r gyfran a gafodd raddau A* i C ar ei hisaf ers 2005, ond  fe roedd awdurdod Cymwysterau Cymru yn gweld y canlyniadau yn aros yn ‘gymharol sefydlog", ac nad oedd canlyniadau eleni yn cynnig "unrhyw gasgliadau cadarn".

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r negeseuon Trydar o bob cwr o Gymru: