Taclo problemau sbwriel a thipio anghyfreithlon yng Ngwynedd

24/08/2018

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Gyda thipio anghyfreithlon yn creu llygredd yn ein cymunedau, mae menter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio gyda phartneriaeth o gynghorau cymuned lleol yn ardal Bethesda ger Bangor i helpu taclo’r problemau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn diweddar.

Partneriaeth Ogwen sydd yn cydlynu ar ran y cynghorau ac maent am arwain yr ymgyrch amgylcheddol trwy gyflogi gweithiwr cynnal ran-amser.

 

Menter gymdeithasol yw Partneriaeth Ogwen sydd yn cael ei hariannu gan gynghorau cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai. Nod y bartneriaeth yw gweithio er budd economi, cymdeithas a chymunedau Dyffryn Ogwen. Gyda hyn mewn golwg, penderfynodd y bartneriaeth yn ddiweddar i geisio gwella’r amgylchedd lleol trwy benodi gweithiwr cynnal newydd.

 

Y gweithiwr hwnnw yw Adam Quaeck. Meddai:  “Mae’n wych cael y cyfle i helpu Partneriaeth Ogwen i lanhau’r a thacluso’r ardal. Dwi’n mwynhau siarad gyda phobl allan ar y stryd a dwi wedi cael ymateb ffantastig i’r gwaith o gael gafael ar y broblem sbwriel. Mae pawb yn gefnogol iawn ac mae’n dda gweld bod cymaint o falchder bro yn y gymuned.”

 

Mae Trefi Taclus wedi darparu offer codi sbwriel i’r bartneriaeth, sy’n cynnwys cart pwrpasol i godi sbwriel.

 

Goresgyn problemau hir dymor

 

Meddai’r Cynghorydd Rheinallt Puw sy’n cynrychioli Ogwen ar Gyngor Gwynedd: “Mae’r fenter atal sbwriel a thipio Partneriaeth Ogwen yn dangos sut mae’n bosib i gynghorau cymuned gweithio ar y cyd i oresgyn problemau hirdymor o sbwriel a thipio anghyfreithlon. Mae wedi bod yn wych gweld Adam a’i gert tacluso ar hyd strydoedd yr ardal a gobeithiaf caiff y fenter parhau.  Diolch yn fawr i Drefi Taclus am eu cymorth.”

 

Dywedodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Mae’n wych gweld cynghorau cymuned yn cydweithio ar faterion amgylcheddol sy’n gyffredin iddyn nhw gyd. Mae sbwriel a thipio anghyfreithlon yn hagru cymaint o’n cymunedau, felly mae’n galonogol iawn i weld cynghorau yn cydweithio gyda chymorth Trefi Taclus i wella pethau i bawb.”

 

Ariennir cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi cymunedau i wella’r amgylchedd lleol.

 

Gall y rheiny sydd yn cael eu dal yn taflu sbwriel mewn man cyhoeddus cael eu gwysio o flaen y llys a’u dirwyo hyd at £2,500.