Adroddiad Blynyddol Cyngor Sîr Gâr yn edrych yn ôl ar weithredu Safonau'r Gymraeg

29/08/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae adroddiad blynyddol Cyngor Sîr Gâr eleni yn canolbwyntio ar yr ail flwyddyn o weithredu Safonau’r Gymraeg sydd wedi eu pennu gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Ceir gwybodaeth yn yr adroddiad am y gwaith sydd wedi ei gyflawni nid yn unig i sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau ond i hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

 

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y gwaith y mae’r Cyngor, ar y cyd â’r Fforwm Strategol Sirol, wedi ei gyflawni er mwyn cynhyrchu adnoddau dysgu sy’n cynnwys taflen yn egluro manteision bod yn ddwyieithog a thaflen Cymraeg gyda’r plant – Rhowch gynnig arni sy’n cynorthwyo rhieni gyda brawddegau syml.

 

Mae nifer o staff y Cyngor wedi bod ar gyrsiau Cymraeg, ac mae nifer o staff eraill yn mynegi diddordeb. 

 

Trosolwg cadarnhaol

 

Dywedodd Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am ddatblygu'r iaith Gymraeg,: "Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg cadarnhaol o'n gwaith mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg a hyrwyddo'r Iaith. Rydym yn cydnabod y gellir gwneud mwy ac mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2018/19 ar gael i'w gweld ar ein gwefan. "