Hybu Cig Cymru yn rhannu'r cariad tuag at gig oen Cymru

31/08/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn ymuno gyda’r ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ ar draws Brydain yr wythnos hon trwy gefnogi siopau bach a mawr sy’n hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

Mae’r digwyddiad, sy’n rhedeg ar wythnos cyntaf mis Medi bob blwyddyn, yn fenter llawr gwlad a gychwynwyd gan y ffermwraig o Cumbria, Rachael Lumley, yn 2015, ac sydd wedi gafael yn y dychymyg fel ffordd dda o hyrwyddo cig oen cartref i gwsmeriaid ar draws Brydain.

 

Yn 2018, mae HCC yn rhoi hwb i’r fenter trwy ddanfon deunyddiau man-gwerthu a ryseitiau at dros 200 o siopau sy’n rhan o’r Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru - grŵp o fân-werthwyr annibynnol sydd wedi ymrwymo i werthu cig Cymreig.

 

Mae’r deunyddiau yn cynnwys rysait fforddiadwy a thymhorol ar gyfer ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i llenwi â thomatos, olifau, garlleg a rhosmari.

 

Darperir cefnogaeth i’r siopau mawr hefyd, wrth i theatr goginio symudol HCC fynd ar daith i gynnig tameidiau o gig oen i gwsmeriaid eu blasu a dangos ryseitiau. Bydd y daith yn galw yng Nghaer ar drothwy Wythnos Caru Cig Oen ar 31 Awst, yn Llandudno ar 6 Medi, ym Merthyr ddiwrnod yn ddiweddarach, ac yn gorffen yn Abertawe ar ddydd Sadwrn 8 Medi.

 

Codi proffil Cig Oen

 

“Dyma’r tymor pan fo Cig Oen Cymru PGI ar gael yn fwyaf eang ar draws archfarchnadoedd a siopau annibynnol,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC Rhys Llywelyn. “Bu digwyddiadau ‘Diwrnod Cig Oen’ HCC ar ddechrau Awst ym Marchnad Borough a Countryfile yn fodd o godi proffil Cig Oen Cymru yn y farchnad Brydeinig, a’n amcan yw i gadw’r momentwm trwy Wythnos Caru Cig Oen.”

 

“Rydym yn cefnogi gwerthwyr bach a mawr, trwy daith ein theatr goginio, a thrwy deunyddiau newydd man-gwerthu, er mwyn sicrhau fod cynifer o gwsmeriaid â phosib yn dod i glywed am flas a hyblygrwydd Cig Oen Cymru,” ychwanegodd.

 

“Dylai pobl edrych mas am weithgaredd Wythnos Caru Cig Oen ar draws y cyfryngau cymdeithasol hefyd,” meddai Rhys. “Ar ffrydiau Twitter, Facebook ac Instagram Cig Oen Cymru PGI bydd ryseitiau, blogiau a ffyrdd eraill o gymryd rhan.”