Ymgyrch Cefnogwch eich Stryd Fawr

24/07/2014

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi yn lle mor wych? Yr hydref hwn, bydd Llywodraeth Cymru’n lansio ymgyrch ‘Cefnogwch eich Stryd Fawr’.

 

Mae’r ymgyrch yn elfen bwysig o’r Fframwaith ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’, a’i nod yw annog pobl a’u cymunedau i ddefnyddio eu stryd fawr leol.

 

Bydd wythnos yr ymgyrch yn dechrau ar 20 Medi ac rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws Cymru i ddatblygu digwyddiadau a gweithgareddau.

 

Bydd cymunedau lleol yn hanfodol i lwyddiant yr ymgyrch.  Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal cystadleuaeth i blant rhwng 8 ac 11 oed (blynyddoedd 3-6) yr ysgolion lleol i’r ymgyrch.

 

Gofynnir i’r plant ddylunio poster sy’n dangos eu stryd fawr leol a’r gwahanol siopau a gwasanaethau sydd arni a’r pethau sydd i’w gweld ar stryd fawr gyffredin.

 

Rydym yn cydweithio â’r awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan – byddan nhw’n anfon gwybodaeth a chyfarwyddiadau at eu hysgolion cynradd ynghylch fformat a steil y poster.

 

Bydd enillwyr yn cael eu dewis ym mhob awdurdod lleol sy’n cymryd rhan ac wedyn bydd Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn dewis un enillydd o blith enillwyr pob ardal.

 

Cefnogi’r Ymgyrch

 

Wrth inni agosáu at ddyddiad yr ymgyrch, bydd rhagor o wybodaeth i chi yn y fan hyn am sut i gymryd rhan yn ein hymgyrch ‘Cefnogwch Eich Stryd Fawr’.

 

Hefyd, byddwn yn rhannu cyngor, canllawiau ar-lein a thempledi i helpu rhanddeiliaid, darparwyr gwasanaethau a manwerthwyr i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

 

Lawrlwytho Dogfen

 

Ffynhonnell: Gwefan Llywodraeth Cymru

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net