Lansio fideos dysgu Ukuleles ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg

29/10/2018

Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Bydd y cyntaf o wyth fideo yn cefnogi dysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lansio ar-lein gan Menter Iaith Môn yfory.

Mae’r prosiect dan arweiniad prosiect cerddoriaeth Bocswn ac fe fydd yr ail fideo yn ymddangos ar Ddydd Iau a’r gwersi canlynol yn ymddangos yn wythnosol tan y Nadolig. Bydd modd gweld y gwersi ar ‘Bocsŵn’ Facebook neu YouTube.

 

Dywedodd Nia Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn: “Mae Richard Owen, sy’n cynnal prosiect Bocsŵn, yn athrylith wrth ddysgu chwarae ukuleles i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae’r ddarpariaeth gan Bocsŵn yn boblogaidd iawn ar draws yr Ynys a gwn y bydd pobl ym Môn a thu hwnt yn awyddus iawn i weld y fideos yma ar-lein. Ein rhinwedd fel Menter Iaith Môn yw medru ymateb i anghenion plant a phobl ifanc, teuluoedd, a chymunedau, gan gynnig gweithgareddauyn y Gymraeg i bawb fwynhau. Mae’r syniad gwych yma gan Rich i rannu ei brofiad yn ehangach am fod yn boblogaidd iawn gan bobl ifanc, ac yn wir pobl hynach, ar hyd a lled Cymru, gan estyn y ddarpariaeth Gymraeg i gartrefi led led y wlad.”

 

Esboniodd Richard Owen, sy’n cynnal Bocsŵn, “Rwyf wedi cael cymaint o fwynhad yn chwarae cerddoriaeth yn y Gymraeg, a gweld brwdfrydedd heintus y disgyblion yn yr ysgolion wrth feithrin sgiliau newydd. Peth hollol naturiol oedd ymestyn y ddarpariaeth i’r cartref er mwyn i deuluoedd a grwpiau fwynhau'r profiad o ddysgu cerdd yn hawdd.

 

Gwersi ukulele

 

Mae prosiect Bocsŵn, sy’n weithredol ers dros 10 mlynedd, eisoes ers mis Medi 2018 wedi darparu gwersi ukaleles yn ysgolion Y Fali, Y Tywyn, Moelfre, Benllech, Rhosneigr, Biwmares, Llanfawr, ag Ysgol Uwchradd Bodedern. Yn ogystal, gan ddarparu’r ukuleles, trefnwyd sesiynau hwyliog i oedolion yn y gweithle, megis yn M-Sbarc, neu yn y gymuned, megis gydag Age Cymru. Gellir cysylltu â Bocsŵn am fwy o wybodaeth ar bocswn@mentermon.com  a Facebook: Bocsŵn.