Parcio am ddim yng nghanol trefi Sir Gâr

30/10/2018

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyflwyno cyfnodau parcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd a ddechreuodd yr wythnos hon.

Yn dechrau’r wythnos hon, gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio'r fenter hon er mwyn cefnogi masnachwyr yng nghanol y trefi.

 

Bydd dal angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer, fodd bynnag bydd y tocyn yn cael ei roi yn ddi-dâl yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol yn ystod y cyfnod peilot:

·         Rhydaman - Dydd Llun i Ddydd Gwener, 3.15am - 6pm

·         Caerfyrddin - Dydd Mawrth a Dydd Iau, 3.30pm - 6pm.

·         Llanelli - Dydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm

·         Llandeilo, Llanymddyfri, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr - Dydd Llun i Ddydd Mercher, 10am -2pm

 

Mae'r cynllun peilot yn ychwanegol at y pum niwrnod parcio am ddim y mae'r cyngor yn eu cynnig i ganol trefi bob blwyddyn, sy'n golygu bod dros 15,000 o lefydd am ddim ar gael sy'n cyd-fynd â digwyddiadau a gynlluniwyd o flaen llaw.

 

Hyd yn hyn eleni, mae'r cyngor wedi darparu parcio am ddim ar nifer o ddiwrnodau, gan gynnwys ym mhob un o'i feysydd parcio ar hyd llwybr Taith Prydain ym mis Ionawr; ar gyfer Gŵyl Canol y Dre Caerfyrddin ym mis Gorffennaf; diwrnod ymwybyddiaeth masnach deg yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Mawrth; a Gŵyl Bwyd a Diod yn Llanelli y penwythnos diwethaf.

 

Mae'r cyngor hefyd wedi cefnogi tîm Ardal Gwella Busnes Llanelli, Ymlaen Llanelli, drwy gynllun 'Parcio am Bunt' ym maes parcio aml-lawr y dref ar Ddydd Sadwrn hyd nes y Flwyddyn Newydd.

 

 

Cefnogi masnachwyr

 

Dywedodd Stephen Pilliner, Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth: "Mae'r cynllun peilot hwn wedi cael ei gyflwyno fel modd o gefnogi masnachwyr yn ystod y diwrnodau a'r amserau y maent yn dweud yw eu cyfnodau tawelach.