Prifysgol Bangor yn arwyddo ymrwymiad byd-eang i ddod â llygredd plastig i ben

Cafodd ei gyhoeddi yr wythnos hon mewn cynhadledd yn Bali bod Prifysgol Bangor ymhlith llofnodwyr Ymrwymiad Byd-eang Economi Plastigau Newydd i daclo gwastraff plastig yn ein moroedd.

Mae Prifysgol Bangor yn un o 40 o brifysgolion byd-eang i ymrwymo yn y Gynhadledd Ein Cefnfor Our Ocean i daclo gwastraff plastig.  

 

Mae'r Brifysgol eisoes yn gweithio i sicrhau fod cynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn ganolog i’w gweithgareddau addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi. 

 

Mae’r Ganolfan BioGyfansoddion eisoes i ddatblygu ymchwil, datblygu cynhwysyddion wedi eu gwneud o blanhigion i gymryd lle’r deunyddiau synthetig sy’n cael eu defnyddio mewn gweith gynhyrchu a diwydiant. 

 

Mae Labordy Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor yn gweithio'n agos gyda staff a myfyrwyr ar bob agwedd ar gynaliadwyedd, gan gymryd diddordeb arbennig mewn rheoli gwastraff. Maent newydd gwblhau wythnos gyfan o weithgareddau Ymwybyddiaeth Gwastraff. 

 

Gan gyfeirio at arwyddo'r ddogfen hon, dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro John G Hughes: "Fel Is-ganghellor Prifysgol sydd wedi ymrwymo i Gynaliadwyedd, rwy'n falch iawn o gael y cyfle i gymeradwyo'r ymgyrch ddiweddaraf hon i ddileu llygredd plastig ar ddechrau’r daith ac i hyrwyddo ymagwedd economi gylchol at gynhyrchu a masnachu." 

 

Gweledigaeth ecomoni gylchol

 

Dywedodd cydlynydd gwastraff y Campws, Gwen Holland: "Mae Prifysgol Bangor yn llwyr gefnogi'r weledigaeth o economi gylchol ar gyfer plastigion, ac yn falch iawn o lofnodi’r YmrwymiadByd-eang Economi Plastig. Er bod llygredd plastig wedi ennyn sylw'r cyhoedd yn ddiweddar, mae'n hanfodol ein bod ni'n gweithiogyda'n gilydd i ddod o hyd i atebion hirdymor na fydd yn cael unrhyw effaith negyddol anfwriadol ar yr amgylchedd. 

 

Mae dileu plastig problemus a diangen yn allweddol, tra'n sicrhau bod y plastig a ddefnyddiwn yn gallu cael ei ail ddefnyddio'n ddiogel, eiailgylchu neu ei gompostio. Os caiff plastig ei ailgylchu, dylai fod o ansawdd y gellir ei ailgylchu sawl gwaith, er mwyn sicrhau ei bod yn parhau i gael ei gylchredeg."