Plant yn plannu bylbiau cennin pedr er achos da yn Amgueddfa Lloyd George

12/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Llanystumdwy wedi bod yn plannu 200 o fylbiau Cennin Pedr ar dir Amgueddfa Lloyd George yn ddiweddar fel rhan o brosiect cymunedol gyffrous newydd.

Cafodd y plant dipyn o hwyl yn plannu’r bylbiau Cennin Pedr yng nghwmni Aled Hughes o BBC Radio Cymru, a chael cyfle hefyd i gymryd rhan yn ymgyrch Plant Mewn Angen Aled i hel 10,000 Pawen Lawen.

 

Bwriad y prosiect newydd yw ceisio sicrhau ffyrdd ychwanegol o gynhyrchu incwm i helpu gyllido’r Amgueddfa. Mae tir yr Amgueddfa yn cynnig amgylchedd amrywiol a fyddai’n briodol i dyfu amrywiaeth o ffrwythau, llysiau a blodau, a fydd wedyn yn cael eu gwerthu mewn siop ‘pop up’.

 

Bydd y prosiect newydd yn caniatáu i’r Amgueddfa arbrofi’n ddiogel ac heb yr angen am lawer o adnoddau er mwyn cynhyrchu incwm ychwanegol, a hynny yn ysbryd diddordebau a dymuniadau Lloyd George a oedd yn ymddiddori mewn garddio, amaethyddiaeth ac mewn cadw gwenyn.

 

Prosiect cymunedol

 

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion treftadaeth: “Hoffwn ddiolch yn enfawr i Ganolfan Garddio Bryncir, a roddodd dros 300 o fylbiau cennin Pedr ar gyfer y prosiect, i Ysgol Llanystumdwy, Mancoed VM ac i bawb arall a gydweithredodd i greu’r prosiect cymunedol cyffroes newydd yma.

 

“Mae’r plant yn edrych ymlaen yn arw i bigo’r blodau ar gyfer gwanwyn 2019, a gobeithiaf gweld y fenter yn mynd o nerth i nerth.”

 

Bydd y ‘pop up’ nesaf ar ddydd Gwener, 29 Mawrth a Sadwrn, 30 Mawrth 2019, cyn Sul y Mamau.