Cyfle i fwynhau hud y Nadolig yng Nghastell Caeriw ac Oriel y Parc

19/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

Mae Castell Caeriw ac Oriel Tirlun a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau arbennig ar gyfer y Nadolig, lle cewch hefyd ddigonedd o hwyl ar gyfer y teulu oll a chael eich ysbrydoli i fwynhau tirlun hynod y Parc Cenedlaethol.

 

Meddai Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: “Mae’r ddau ddigwyddiad hwn yn gyfle i fwynhau ychydig o hwyl yr ŵyl gyda’r teulu wrth ichi hefyd helpu i gefnogi rhai o fusnesau bach gorau’r ardal a blasu cynnyrch lleol gwych.

 

“Mae misoedd y gaeaf hefyd yn gyfle delfrydol i weld y Parc Cenedlaethol mewn goleuni gwahanol, felly pam na chymerwch chi’r cyfle hwn i wisgo’ch dillad cynnes a mynd am dro ar lan y môr neu ar hyd Llwybr Arfordir Penfro.”

 

Cynhelir Ffair Nadolig Castell Caeriw o 9.30am tan 4pm ddydd Sul 25 Tachwedd.

 

Mae’r ffair eleni’n addo i fod ymysg y mwyaf erioed yng Nghastell Caeriw gyda dros 60 o grefftwyr, artistiaid a chynhyrchwyr bwyd lleol yn mynychu.

 

Côr yn perfformio

 

Bydd côr y Quaynotes Choir yn helpu i greu awyrgylch Nadoligaidd drwy berfformio carolau a chaneuon Nadoligaidd rhwng 12.30pm ac 1pm a rhwng 1.30pm a 2pm.

 

Caiff y plant ymweld â Groto hudolus Siôn Corn am £2.50 y plentyn a dilyn helfa drysor Nadoligaidd rad ac am ddim a chwilio am gliwiau o amgylch y Castell a’r tir.

 

Codir tâl mynediad o £3.50 i oedolion ac mae mynediad am ddim i blant.

 

Bydd parcio yn rhad ac am ddim ar gael drwy ganiatâd caredig Tŵr Rheoli Caeriw Cheriton. Dilynwch yr arwyddion am y gwasanaeth parcio a theithio.