Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

19/11/2018

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

Bydd y dathliadau yn dechrau am hanner dydd pan weinir cinio Nadolig traddodiadol yng Nghaffi Pen Dinas (un cwrs yn £8.00 a dau gwrs yn £12.00). Bydd nwyddau chwaethus ar werth yn Siop y Llyfrgell a thros 20 o stondinau gan artistiaid a chrefftwyr lleol.  Mwynhewch adloniant byw yng nghwmni Cerddorfa Iwcs a Hwyl ac Alys Williams & Osian Huw. 

 

Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu i ddenu cynulleidfa o bob oed! I’r rhai iau bydd Groto Siôn Corn am 5:00 tan 6:00pm, a gofod i fod yn greadigol neu i ysgrifennu llythyr i Siôn Corn, neu i’r rheiny sydd eisiau ymlacio dros ychydig o fwyd, bydd Caffi Pen Dinas yn gweini lluniaeth ysgafn o 5:30 - 6:30pm.

 

Prynu anrheg

 

Bydd y Llyfrgell yn llawn bwrlwm y Nadolig ar y noson a bydd yn gyfle gwych i ddod o hyd i’r anrheg berffaith i’ch anwyliaid.