Traddodi darlith am Ddinasyddiaeth yng nghysgod Brexit

21/11/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i'r dadlau gwleidyddol o amgylch ymadawiad Prydain â’r Undeb Ewropeaidd barhau, fe fydd yr Athro Daniel G Williams yn edrych ar ddinasyddiaeth yng nghysgod Brexit yn Narlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Cymru yn Mhrisysgol Aberystwyth nos Wener yma.

Citizenship, 'Race' and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’ fydd pwnc yr Athro Daniel G Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Bydd Yr Athro Williams, sy’n hanu o Aberystwyth, yn ceisio deall Brexit drwy ystyried gwaith y ddeuawd annisgwyl, Raymond Williams a Hannah Arendt.

 

Roedd Williams yn adnabyddus fel meddyliwr diwylliannol Cymreig, ac Arendt, a ddihangodd o’r Almaen Natsïaidd, yn ddadansoddydd dylanwadol o dotalitirariaeth a thynged ffoaduriaid.

 

Mi fydd yr Athro Williams yn trafod y cysylltiadau rhyngddynt ac yn ystyried arwyddocad eu syniadau am ddinasyddiaeth, ‘hil’ a chenedligrwydd wrth i ninnau wynebu canlyniadau tebygol Brexit.

 

Herio canfyddiadau o ddinasyddiaeth

 

Dywedodd yr Athro Michael Woods, Cyd Gyfarwyddwr Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru: "Gyda’r ansicrwydd sydd yn parhau o amgylch Brexit a’r hyn mae’n ei olygu i Gymru, mi fydd darlith yr Athro Williams yn amserol ac yn herio ein canfyddiad o ddinasyddiaeth.”

 

Gellir cadw tocyn i’r ddarlith ‘Citizenship, 'Race' and Class: Hannah Arendt and Raymond Williams in the age of Brexit’ arlein yma.

 

Bydd Yr Athro Williams hefyd yn annerch cynhadledd 'Ysgrifennu Hunaniaethau Cymreig' Ddydd Sadwrn 24 Tachwedd rhwng 1:30 a 5:00yp yn yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth.

 

Cynhelir y ddarlith, sydd yn agored i’r cyhoedd, ar nos Wener yma ym Mhrif Neuadd Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth am 7 yr hwyr, gyda derbyniad o 6:30 yr hwyr.