Nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn Nhrawsfynydd

21/11/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd digwyddiad unigryw i nodi diwedd y Rhyfel Byd cyntaf a’r dyhead am heddwch yn cael ei berfformio yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd ddydd Sul yma.

Mi fydd yn blethiad o atgofion i ddeffro’r synhwyrau, barddoniaeth, alawon gwerin a hanes dau fechgen o ardal Trawsfynydd ddaeth adref o’r rhyfel. Ymysg y rhai fydd yn perfformio fydd Lleuwen Steffan, Gwilym Bowen Rhys, yr actor Emlyn Gomer, Ysgol Bro Hedd Wyn, Côr Meibion Prysor, Côr Lliaws Cain a Chôr Eisteddfod Môn a chriw o bobl ifanc Trawsfynydd.


Dywedodd Sian Griffiths, Rheolwr Priosect Yr Ysgwrn; “Bydd y perfformiad yma’n cloi cyfres o ddigwyddiadau drefnwyd gan Yr Ysgwrn dros yr Hydref i gofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd yn gyfle i gofio am yr holl fywydau a thalentau a gollwyd, a’r creithiau adawyd ar deuluoedd a chymunedau ar hyd a lled Cymru. Rydym yn hynod ddiolchgar i Siwan Llynor a Mari Pritchard am drefnu’r perfformiad unigryw yma.”

 

Pryd

 

Mi fydd mynediad yn rhad ac am ddim a mi fydd y perfformiad yn dechrau am 6.30 y.h ar nos Sul 25ain o Dachwedd yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd.  Croeso cynnes i bawb.