Cwmni newydd i ddarparu isdeitlau i S4C

23/01/2019

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai cwmni Cyfatebol sydd wedi ennill cytundeb gwasanaeth isdeitlo y sianel.

Bydd Cyfatebol yn darparu gwasanaeth isdeitlo Saesneg sy’n cynnwys gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar gyfer rhaglenni byw a rhaglenni a gyflwynir yn agos at y dyddiad darlledu a gwasanaeth isdeitlo Cymraeg i S4C dros y pedair blynedd nesaf.

 

Mae Cyfatebol yn gwmni gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Caerfyrddin.

 

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae S4C wedi bod trwy broses dendro ar gyfer yr holl wasanaethau mynediad. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth sain disgrifio; gwasanaeth arwyddo ar y sgrin a’r gwasanaeth isdeitlo.

 

Yn hanesyddol roedd tri chwmni gwahanol yn darparu gwaith isdeitlo i S4C. Penderfynwyd y byddai cael un cwmni i edrych ar ôl y gwasanaeth isdeitlo cyfan yn fwy ymarferol yn sgil mwy o newidiadau i’r sianel o fewn y 12 mis nesaf.

 

Esboniodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C: “Bydd y drefn newydd yn hwyluso’r broses wrth i’r BBC ddod yn gyfrifol am holl swyddogaethau darlledu a thechnegol S4C yn ystod chwarter cyntaf 2019 ac wrth i swyddogaethau technegol y ddau sefydliad gael eu lleoli ar y cyd yn adeilad y BBC yn y Sgwâr Canolog wedi hynny.”

 

Gwelir y gwasanaethau mynediad fel modd pwysig i alluogi S4C i ehangu ei chynulleidfa a’i hapêl i wylwyr.

 

Mae isdeitlo yn Saesneg ac yn Gymraeg, ynghyd ag arwyddo, sain ddisgrifio a gwasanaethau disgrifiadol ail-sgrin yn darparu ystod o wasanaethau sy’n cyfoethogi darpariaeth S4C ac yn sicrhau fod cynnwys ar gael i rai sydd ag anghenion penodol yn ogystal ag i gymuned ehangach o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob lefel rhuglder a’r di-Gymraeg.

 

“Cynigodd Cyfatebol becyn arloesol i ymateb i’n anghenion isdeitlo fydd yn gwella ein hyblygrwydd wrth gynnig gwasanaethau mynediad yn y dyfodol,” meddai Mr Evans.

 

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gyd-weithio gyda Cyfatebol - cwmni lleol sy’n cynnig y math o sgiliau a thalent sydd angen ar S4C i gynnig y gwasanaeth gorau i’n gwylwyr ac i sicrhau dyfodol disglair i’r sianel.”

 

Sain ddisgrifio

 

Mae cwmni CTV wedi cadw’r cytundeb ar gyfer sain ddisgrifio a bydd ITV SignPost yn parhau i ddarparu gwasanaeth arwyddo ar y sgrin. Bydd y cytundebau newydd yn cychwyn ar 27 Chwefror  2019 ac yn parhau am bedair mlynedd.

 

Dywedodd Owain Saunders-Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfatebol: “Rydym yn hynod o falch o’r cyfle i gydweithio gyda S4C a’r cwmnïau cynhyrchu rhaglenni ar draws Cymru i gyflenwi gwasanaethau isdeitlo newydd. 

 

“Mae’r cyfnod hwn yn gyfnod trawsnewidiol o fewn y byd darlledu a hefyd o ran mynediad i raglenni. Mae Cyfatebol yn edrych ymlaen at gyfnod o gydweithio brwd er mwyn ymateb yn llawn i’r gofynion newydd.”