Arddangosfa Rhwng II Olau yn agor yn Storiel

24/01/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r arddangosfa Rhwng II Olau sy'n agor yn Storiel, Bangor ddydd Gwener yma yn cyflwyno cyfres o beintiadau hudolus a gobeithiol yng nghanol byd sydd bellach mor ansicr.

Mae’r peintiadau newydd hyn gan Lisa Eurgain Taylor wedi’u hysbrydoli gan fynyddoedd trawiadol Eryri, ac yn bodoli rhywle rhwng realiti a ffantasi. Maent wedi’u gosod mewn byd ymhell yn ôl yn y gorffennol cyn i bresenoldeb dynoliaeth gadael ei farc ar y dirwedd. Maent am gyfleu’r neges na ddylwn gymryd harddwch ein tirlun yn ganiataol, ac i sicrhau ein bod yn amddiffyn byd natur.

 

Dywedodd Lisa, “Mae ‘Rhwng II Olau’ yn awgrymu ein bod ni bron yn y tywyllwch gyda phroblemau’r byd cyfoes yn ymddangos yn eithaf difrifol. Ond, gwelir y goleuni yn treiddio’n bwerus trwy gysgodion, sy’n cynrychioli y gobaith ein bod ni fel pobl am agor ein llygaid, a chymryd gofal o’r byd a’n gilydd cyn iddi fynd rhy hwyr.

 

“Mae’r tywyllwch hefyd yn cyfleu pethau anodd sydd yn amlygu eu hunain mewn bywyd, ond mae cyferbyniad cryf y lliwiau ysgafn yn dangos bod goleuni tu ôl i bob cwmwl a niwl.

 

“Rwy’n cyfuno dwy dechneg i gyd-fynd ar elfen o ddeuoliaeth sydd i’r lluniau. Mae’r gwead creigiog sy’n cael ei greu gan brintio leino yn cyferbynnu gyda meddalwch y pheintio gyda brws yn y cefndir.

 

“Mae tirluniau ‘Rhwng II Olau’ yn llefydd pur a hudolus. Rwy’n gobeithio bod yr arddangosfa yn rhywle i bobol gael dianc iddo o’r byd sydd ohoni heddiw, ac yn ysbrydoli’r gwylwyr i ganolbwyntio ar y goleuni.”

 

Agor

 

Bydd yr arddangosfa yn cael ei agor nos Wener 25 Ionawr gan Mari Emlyn ac fydd ar gael i’w weld hyd at 6 Ebrill 2019. Ar 7 Chwefror am 7pm bydd yna noson arbennig yng nghwmni y cerddor Alys Williams a’r arlunydd Lisa Eurgain Taylor yn Storiel sydd yn rhan o ddigwyddiadau Dydd Miwsig Cymru.

 

I archebu tocynnau ewch i'r safle eventbrite  neu galw 01248 370 050. Bydd y sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.