Cwmni drama yn ail-greu Y Dychweliad ar ddiwedd y Rhyfel Mawr

11/02/2019

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cwmni theatr Re-Live wedi gweithio gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar gyfer ei perfformiad diweddaraf Y Dychweliad sy'n trafod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd perfformiad theatr The Return/Y Dychweliad yn unigryw i’r safle ac yn ail-greu Dawns Fuddugoliaeth a gynhaliwyd ar gyfer y milwyr oedd wedi dychwelyd o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale ym 1919. 

 

Perfformiad theatr ymdrochol fydd The Return/Y Dychweliad gan gyn-filwyr cyfoes a’u teuluoedd fydd yn rhannu eu profiadau byw o ddychwelyd adref wedi rhyfel, gyda chymorth aelodau’r gymuned ac actorion proffesiynol.

 

Adeilad cyhoeddus yw Sefydliad y Gweithwyr Oakdale a adeiladwyd yn wreiddiol ym mhentref Oakdale, Caerffili, ym 1917 ac sydd bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd.

 

Cynhelir tri pherfformiad yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale, yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 14, 15 ac 16 Mawrth 2019, i nodi canrif ers i’r ddawns wreiddiol gael ei chynnal.

 

Y prosiect

 

Dechreuodd taith Re-Live i’r celfyddydau gyda chyn-filwyr a’u teuluoedd yn 2012 gyda Abandoned Brothers, cynhyrchiad theatr ‘stori bywyd’ a berfformiwyd gan gyn-filwyr a’u teuluoedd gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru. Enillodd Wobr Arfer Iechyd a’r Celfyddydau gan Gymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd.

 

Ers 2015, mae Re-Live wedi bod yn cynnal rhaglen greadigol barhaus gyda chyn-filwyr, teuluoedd ac aelodau’r gymuned o’r enw Coming Home, gyda chymorth y Gronfa Gyfamod Gymunedol a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Nod y rhaglen yw pontio rhwng byd sifiliaid a’r byd milwrol trwy roi cyfleoedd i gyn-filwyr a’u teuluoedd adeiladu cysylltiadau ag aelodau o’u cymuned trwy rannu profiad creadigol.

 

Cysylltiad gyda’r celfyddydau

 

Meddai Karin Diamond, Cyfarwyddwr Artistig Re-Live:“Mae nifer sylweddol o gyn-filwyr a’u teuluoedd yn byw gyda straen wedi trawma, anghenion iechyd meddwl nad ydynt yn cael sylw, ac unigrwydd. Gall cysylltiad parhaus gyda’r celfyddydau helpu i wella iechyd a lles, lleihau unigrwydd a meithrin cadernid. Bydd popeth rydym ni wedi’i ddysgu a’i wneud ers 2012 wedi’i blethu i’n cynhyrchiad diweddaraf. Rydym yn gobeithio y bydd The Return/Y Dychweliad yn cyfrannu at newid yng nghanfyddiad a dealltwriaeth y cyhoedd am y materion sy’n wynebu cyn-filwyr a theuluoedd milwrol sy’n ceisio dychwelyd i’w cymunedau wedi cyfnod mewn ardaloedd o ryfel o gwmpas y byd.”

 

Meddai un cyn-filwr: “Mae’r project yma wedi fy achub i, achos mae wedi rhoi rhywbeth i mi edrych ymlaen ato ac wedi rhoi pwrpas i mi eto. Mae’n fy helpu i reoli fy mhryder hefyd. Dyma’r un lle y galla i ddod gan wybod na fyddaf yn cael fy meirniadu.”