Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn croesawu mewnforwyr dylanwadol

17/04/2019

Categori: Bwyd, Newyddion

Roedd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ymhlith y bwydydd Cymreig gorau yn nigwyddiad mwyaf a phwysicaf Cymru i fasnachwyr bwyd a diod, sef Blas Cymru yn ddiweddar.

Daeth nifer fawr o brynwyr o’r DG a thramor, gan gynnwys mewnforwyr â diddordeb penodol yng nghig coch Cymru, i weld yr arddangosiad rhyfeddol o gynhyrchion dan yr un to. Roedd y rhain yn cynnwys cwmni mewnforio a dosbarthu bwyd o Sgandinafia sy'n mewnforio 6,000 miliwn tunnell o gig bob blwyddyn o bob cwr o'r byd. Mae gan y cwmni enw da am ddod â bwydydd blasus i fyrddau bwyta Sgandinafia.

 

Gwahoddwyd y cwmni i'r digwyddiad gan Hybu Cig Cymru a threfnodd hefyd ymweliadau â rhai o brif unedau prosesu cig coch Cymru. Y prif nod oedd creu argraff ar y mewnforwyr ac arddangos safonau uchel y diwydiant.

 

Roedd eu hymweliad, a gafodd ei arwain gan gynrychiolwyr marchnata HCC yn Sgandinafia, yn fodd i gael llawer o drafodaethau cynhyrchiol ac addawol. 

 

Dywedodd un cynrychiolydd, Anette Stenebrandt, yn nigwyddiad Blas Cymru: “Mae gennym gynrychiolaeth o Sweden a'r Ffindir gyda ni, yn ceisio cael hyd i fusnes newydd yn y gwledydd hyn. Mae hon yn ffair anhygoel ac rydym wedi ei mwynhau'n fawr.” 

 

Ychwanegodd ei chydweithiwr, Jakob True: “Hwn yw’r tro cyntaf i ni fod yn y digwyddiad anhygoel hwn. Mae'n gyfle gwych i gwrdd â llawer o gynhyrchwyr a chynhyrchion o Gymru, yn enwedig Cig Oen Cymru, sydd o'r radd flaenaf. Byddwn yn mynd yn ôl i Sgandinafia gyda sawl trywydd newydd ac rydym yn gobeithio dod â llawer o fusnes i Gymru.”

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn: “Roedd llawer o’r prynwyr yn nigwyddiad Blas Cymru, gan gynnwys y Sgandinafiaid, yn dangos llawer o ddiddordeb yng Nghig Oen Cymru ac roedd y pecyn cyfan - o'r modd y mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu i’r dulliau prosesu a blas a graen y cig - wedi creu argraff arnyn nhw. “Roedd eraill hefyd – gan gynnwys siop adrannol Siapaneaidd, prynwr pwysig o Hong Kong a chynrychiolydd o Qatar - â diddordeb mawr mewn creu cytundebau gyda'r diwydiant. Mae hyn yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol, yn enwedig am fod ansicrwydd Brexit yn debygol o barhau.” 

 

Cyfle i gyfarfod

 

Dywedodd Swyddog HCC ar gyfer Datblygu'r Farchnad yn y DG, Emily Davies: “Roedd ein presenoldeb yn nigwyddiad Blas Cymru’n canolbwyntio hefyd ar ein hymdrechion i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn y farchnad gartref. Cawsom gyfle i gwrdd â nifer o gwmnïau gwasanaeth bwyd, mân-werthwyr a chogyddion gweithredol, a buom yn trafod cyfleoedd i gig coch yng Nghymru gyda chwmnïau prydau bwyd mewn pecyn a mân-werthwyr ar-lein. Yn ogystal, gwnaethom lansio pecyn newydd ar gyfer mân-werthwyr sy'n dangos y gwahanol ffyrdd y gallwn weithio gyda nhw i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.”