Degau o Cofiwch Dryweryn yn ymddangos led-led Cymru

23/04/2019

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yn ddiweddar, cafodd murlun enwog Cofiwch Dryweryn ger Llanrhystud yng Ngheredigion ei ddinistrio yn ystod y nos. Yn dilyn hynny roedd yr ymateb yn syfrdanol wrth i dim o bobl ifanc ailadeiladu’r wal yn ystod y noson ganlynol ac fe ymddangosodd degau o’r murluniau led-led Cymru.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, fe gafodd Cofiwch Dryweryn ei beintio ymhob rhan o Gymru, yn Sir Fflint ger y ffin, i Sir Benfro, o Gaerdydd i Aberdaron, roedd y murluniau yn ymddangos mewn llefydd amrywiol - ar ochrau tai i waliau ar ochr yr A55. Roedd Cymru gyfan yn cyfrannu at yr ymgyrch i Gofio Tryweryn ac yn dangos fod rhywbeth positif yn gallu dod o ddinistrio’r murlun gwreiddiol yn Llanrhystud.   

 

Dehongliadau newydd

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol lluniau o’r peintiadau newydd ar Trydar. Mwynhewch y dehongliadau newydd. Mae’r murluniau newydd yn ein hatgoffa fod pobl dros Gymru benbaladr yn parhau i gofio boddi Cwm Celyn yn 1960au.