Dadorchuddio portread o Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones

29/04/2019

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Brynhawn ddydd Gwener diwethaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, cafodd portread ei ddadorchuddio o Aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones.

Lluniwyd y gwaith, sef portread mewn olew ar gynfas yn mesur 40x30 modfedd, gan yr artist portreadau David Griffiths.

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Rydym fel Llyfrgell yn falch iawn o fod wedi medru prynu’r portread hwn o Elin Jones, Aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, ffigwr o bwys cenedlaethol a fydd yn destun sgwrs cenedlaethau’r dyfodol a ddaw yma i fwynhau ein casgliadau”.

 

“Mae gan destun y portread bersona enfawr ac atyniadol, ond y mae’r artist dawnus David Griffith hefyd wedi dehongli’r hyn na wêl y llygad noeth, sef ysbryd a chymeriad ei destun.

 

“Mae Elin Jones yn wleidydd sylweddol sydd wedi cyfrannu’n helaeth at les a dyfodol Cymru. Bydd y seremoni dadorchuddio yn fodd o anrhydeddu’r cyfraniadau hynny.”

 

Dyled yn fawr

 

Ychwanegodd Elin Jones, Aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru: “Mae fy nyled yn fawr i’r artist David Griffiths. Cysylltodd â mi haf llynedd a gofyn i fy narlunio. Roedd hynny’n dipyn o sioc ond roedd y profiad o gwrdd a thrafod gyda David yn un pleserus dros ben a dwi’n hynod hapus gyda’r canlyniad. Mae’n artist caredig iawn â’i destun. Diolch hefyd i’r Llyfrgell Genedlaethol am ychwanegu’r gwaith i’w casgliad.”