Aelod Seneddol Ceredigion Ben Lake yn trafod Brexit

13/05/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Aelod Seneddol ieuengaf Cymru, Ben Lake yn trafod Brexit a’i rôl fel meinciwr cefn yn San Steffan mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau yma.

Y ddarlith ‘Brexit o’r meinciau cefn’ yw’r ddiweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau arbennig i nodi canmlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

 

Dywedodd Mr Lake: “Mae’n fraint cael fy ngwahodd i draddodi’r ddarlith gyhoeddus hon fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant yr adran. Mae Brexit yn cynrychioli cyfnod allweddol yng ngwleidyddiaeth Prydain, ac efallai’n cynrychioli’r penderfyniad gwleidyddol mwyaf arwyddocaol ers yr Ail Ryfel Byd, â’r potensial i drawsnewid, o bosibl, system bleidiol sefydledig San Steffan. Edrychaf ymlaen at roi barn gwleidydd meinciau cefn ar gerrig milltir a throbwyntiau’r ddwy flynedd ddiwethaf yn y Senedd.”

 

Cynhelir y ddarlith am 6yh ym Mhrif Neuadd Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar gampws Penglais. Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb.

 

Aelod seneddol ieuengaf Cymru

 

Etholwyd Ben Lake i San Steffan ym Mehefin 2017 yn 24 oed, ac ef yw AS ieuengaf Cymru. Wedi graddio o Goleg y Drindod, Rhydychen gyda gradd israddedig mewn Hanes a Gwleidyddiaeth, a gradd meistr mewn Hanes Prydain ac Ewrop yn y cyfnod modern, cafodd swydd fel Swyddog Ymchwil yn y Cynlluniad Cenedlaethol.

 

Yn rhugl ei Gymraeg, ef yw llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan dros yr Amgylchedd, Bwyd, Materion Gwledig, Addysg, Sgiliau, Iechyd, Cymunedau, Llywodraeth Leol, Diwylliant, y Cyfryngau, Chwaraeon a Materion Cyfansoddiadol. Mae’n aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig a Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth i Ferched.