Gwefan Newydd Sbon

17/11/2011

Categori: Ar-lein, Newyddion

Hoffwn eich hysbysu ein bod ar fin lansio gwefan gyffrous newydd Lleol.net.

Fe fydd y wefan yn cynnwys rhyngwyneb, nodweddion ac adrannau newydd a fydd yn hwyluso profiad y defnyddwyr a’r hysbysebwyr.

Yn ogystal ag adrannau llwyddiannus y Cyfeiriadur, Hysbysfwrdd Swyddi, Digwyddiadur, Y Farchnad, fe fydd y wefan newydd yn cynnwys dwy adran newydd gyffrous.
 
Bachu Bargen - Adran gyffrous newydd (y cyntaf o’i math yn y Gymraeg) a fydd yn rhoi cyfle i fusnesau, sefydliadau, trefnwyr digwyddiadau ayb., i hysbysebu bargeinion gwahanol. Rydym wedi datblygu system gyffrous newydd fydd yn hyrwyddo bargeinion. Bydd modd i'r rhai hynny sydd â rhestriadau llawn i ychwanegu bargen ar y wefan yn rhad ac am ddim.  Cysylltwch â ni os ydych am gael mwy o wybodaeth.
 
Siop Siarad- Adran newydd fydd yn rhoi cyfle i bapurau bro, unigolion, busnesau, sefydliadau, ysgolion, colegau a phrifysgolion i gyhoeddi newyddion, datganiadau i’r wasg, storiâu, lluniau a fideos yn hawdd ac yn gyflym ar y wefan. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni er mwyn i ni roi mynediad i chi i’r adran gyhoeddi.

Mae bron i 138,000 o bobl ar hyd a lled Cymru wedi defnyddio’r wefan ers iddi gael ei lansio ym mis Mawrth 2010. Rydym wedi cael ein syfrdanu gan y nifer o ddefnyddwyr a hysbysebwyr a’r atborth arbennig rydym wedi’i dderbyn.

Fe fydd y wefan hefyd yn parhau i gynnig cyfleoedd hysbysebu drwy ddefnyddio baneri hysbysebu ac mae hwn yn gyfle effeithiol i godi eich ymwybyddiaeth.
 
Mae croeso i chi cysylltu â ni ar unrhyw adeg os ydych am sgwrs neu wybodaeth bellach.