Eisteddfod yr Urdd 2022 i’w chynnal ym Maldwyn

19/06/2019

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Llenyddiaeth

Heno (nos Fercher, 19 Mehefin) yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Maldwyn fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2022.

Mae trafodaethau yn parhau er mwyn lleoli’r Maes yn nhref Machynlleth ar y tir sydd yn ymestyn o’r Ganolfan Hamdden a’r Plas, draw hyd at Barc Menter TreOwain.


Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988.


Mae disgwyl bydd yr Eisteddfod yn dod â £6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes rhwng 30 Mai – 4 Mehefin 2022.


Yn ystod yr ŵyl, bydd miloedd o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu am le ar lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol eraill i bobl ifanc megis celf a dylunio, trin gwallt a harddwch, stand yp, creu ap a choginio.


Yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro rai wythnosau yn ôl, cyhoeddodd yr Urdd eu bwriad i gynnal Eisteddfod 2022 ym Maldwyn. Roeddent eisoes wedi trafod gyda Phwyllgor Rhanbarth Maldwyn oedd wedi datgan eu cefnogaeth i’r syniad ac roedd Cyngor Sir Powys hefyd yn gefnogol ac yn awyddus i groesawu’r ŵyl i’r rhan hon o’r sir. Bwriad y cyfarfod heno, felly, oedd mesur y gefnogaeth yn lleol ac ymysg trigolion Rhanbarth Maldwyn er mwyn gwahodd Eisteddfod yr Urdd i’r ardal yn 2022 a chafwyd cefnogaeth unfrydol.


Yn annerch y cyfarfod oedd: Gwenno Mair Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau; Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd; Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Addysg a’r iaith Gymraeg Cyngor Sir Powys; a Morys Gruffydd, Trefnydd Eisteddfod yr Urdd.


Dywedodd Morys Gruffydd,


“Bydd 2022 yn flwyddyn fawr i’r Urdd wrth i’r mudiad ddathlu canrif ers ei sefydlu gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1922 ac mae’n wych medru cadarnhau y bydd Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn honno yn dychwelyd i Faldwyn am y tro cyntaf ers 34 o flynyddoedd. Hoffwn ddiolch yn fawr i Gyngor Sir Powys, y Pwyllgor Rhanbarth a’r trigolion lleol am eu cefnogaeth barod i wahodd yr ŵyl i Faldwyn ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi yn y blynyddoedd nesaf.


Ychwanegodd Myfanwy Alexander ar ran Cyngor Sir Powys, ‘Bydd yn fraint i Bowys gael croesawu Eisteddfod yr Urdd yn 2022, yn enwedig i gael cymryd rhan ganolog yn nathliad canmlwyddiant y mudiad. Roedd yr Eisteddfod ar Faes y Sioe’n llwyddiant ysgubol ac rydym ni’n edrych ymlaen i gydweithio unwaith eto i sicrhau digwyddiad heb ei ail yma yn Nyffryn Dyfi.  Mae hon yn un o gadarnleodd yr iaith Gymraeg ac fel Cyngor Sir, rydym croesawu’r cyfle i’w dathlu efo mudiad sy’n bartner mor bwysig i ni yn ein hymdrechion i gryfhau’r iaith ym Mhowys.


Bydd cyfarfod i sefydlu’r Pwyllgorau Testun ar nos Iau 19 Medi 2019 yn Ysgol Caereinion a chynhelir y Pwyllgor Gwaith Cyntaf ar yr 20fed o fis Ionawr 2020.