Lansiad prosiect cadwraeth newydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

21/06/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae parc cenedlaethol Arfordir Penfro ymlith pump o barciau cenedlaethol eraill yng ngwledydd Prydain sy’n cynnal prosiectau cadwraeth cyffrous fel rhan o bartneriaeth newydd gyffrous a lansiwyd yr wythnos hon rhwng y Parciau Cenedlaethol a Clif Bar.

Mae’r prosiectau hyn, o dan Gronfa Amddiffynwyr newydd y Parciau Cenedlaethol, yn cael eu hariannu gan Clif Bar, sydd â hanes hir o gefnogi cynlluniau amgylcheddol yn yr Unol Daleithiau a Chanada. Fodd bynnag, dyma’r tro cyntaf y mae’r cwmni - sy’n gwerthu amryw o farrau egni ar gyfer ffyrdd egnïol o fyw - wedi gweithio yn y DU.

 

Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, nod y prosiect peilot - o dan y teitl ‘Llwybrau, Peillwyr a Phobl’, sy’n cynnwys creu rôl newydd i Warden Peillwyr - yw cynyddu bioamrywiaeth ar hyd darn hir o Lwybr Arfordir Penfro, o Niwgwl i Abereiddi.

 

Y prosiect hwn yw’r cam cyntaf tuag at nod tymor hwy o gynnal a chadw Llwybr Arfordir Penfro mewn ffordd sy’n gwella bioamrywiaeth a’r diddordeb o ran bywyd gwyllt i ymwelwyr. Ar yr un pryd, bydd yn sicrhau bod ansawdd y llwybr fel Llwybr Cenedlaethol yn cael ei gynnal.

 

Arfordir Penfro yw’r unig Barc Cenedlaethol yn Nghymru sydd â phrosiect a noddir gan Clif Bar, ond bydd y 15 Parc yn y DU yn elwa. Bydd y rhai nad ydyn nhw’n rhedeg prosiect arbennig yn cael grant llai i gefnogi gwaith cadwraeth o’u dewis nhw yn ystod y flwyddyn.

 

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Llwybr Arfordir Penfro yw un o lwybrau cerdded hir gorau’r byd, yn denu miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Bydd cefnogaeth Clif Bar yn gyfraniad hollbwysig tuag at wella bioamrywiaeth darn mor eiconig o Lwybr yr Arfordir.”

 

Amddiffyn cynefinoedd gwyllt pwysig

 

Dywedodd Catherine Hawkins, Cadeirydd Partneriaethau’r Parciau Cenedlaethol: “Mae Clif Bar yn bwrw iddi o ddifrif i helpu Parciau Cenedlaethol y DU i amddiffyn a chadw eu tirweddau gwerthfawr. Mae’r Parciau Cenedlaethol yn gweithio gydol y flwyddyn ar brosiectau sy’n amddiffyn a chadw cynefinoedd a bywyd gwyllt pwysig. Ond gyda chymaint o waith i’w wneud, mae angen cefnogaeth partneriaid fel Clif Bar arnom i helpu i amddiffyn y tirweddau hyn yn awr ac i’r dyfodol.”

 

Ychwanegodd David Smith, Uwch Reolwr Marchnata gyda Clif Bar Ewrop: “Mae Clif Bar yn gwmni yn cael ei arwain gan bwrpasau, sydd wedi ymrwymo i gynnal pum egwyddor. Dyma ein Pum Dyhead - cynnal ein busnes, brandiau, pobl, y gymuned a’r blaned. Mae ein partneriaeth gyda Pharciau Cenedlaethol y DU yn ymgorffori’r dyheadau hyn drwy gefnogi'r cymunedau rydyn ni’n byw ynddynt a’r blaned rydyn ni’n ei rhannu. Rydym yn hyderus y bydd y prosiectau sy’n cael cefnogaeth drwy Gronfa Amddiffynwyr Parciau Cenedlaethol y DU yn helpu i sicrhau bod y tirweddau eithriadol hyn rydyn ni mor lwcus i’w rhannu gyda natur ar gael am genedlaethau, i ymweld â nhw a’u mwynhau.”