Morgan Owen o Ferthyr yw enillydd yr Her Gyfieithu am eleni

01/08/2019

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd mai’r bardd a'r sgwennwr o Ferthyr, Morgan Owen yw enillydd cystadleuaeth yr Her Gyfieithu am eleni.

Graddiodd Morgan Owen gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017. Mae'n cyfrannu yn gyson at gyhoeddiadau megis O'r Pedwar Gwynt, Barddas,Y Stamp,  ac mae hefyd yn rhan o gynllun Awduron wrth eu Gwaith/Writers at Work Gŵyl y Gelli. 

 

Yn 2018, enilllodd Dlws Coffa D Gwyn Evans (a gyflwynir gan Barddas) am yr ail flwyddyn yn olynol; ac ef oedd bardd preswyl Arddangosfa Bensaernïaeth y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yr un flwyddyn. Ym mis Hydref 2018, roedd yn un o bedwar bardd a gymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru. Fe oedd Bardd y Mis BBC Radio Cymru ar gyfer mis Ionawr eleni.

 

Mae'n gweithio fel ysgrifennwr a chyfieithydd llawrydd. Mae Morgan yn derbyn Ffon yr Her Gyfieithu a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ynghyd â gwobr ariannol o £200 gan Brifysgol Abertawe.

 

Yr her eleni oedd cyfieithu dwy gerdd gan y bardd Pwyleg cyfoes, Julia Fiedorczuk: Szuflada a Relentlessly craving. Mae Julia Fiedorczuk yn fardd, awdur, cyfieithydd ac yn ddarlithydd mewn llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Warsaw.

 

Daeth pedair ymgais i law’r beirniad, Dr Aled Llion Jones o Brifysgol Bangor, a ddywedodd: “Rydym erbyn hyn yn hen gyfarwydd â’r dewis y mae rhaid ei wneud rhwng cyf-ieithu,trosi a trans-latio; y dewis rhwng creu cerdd Gymraeg o lais estron, a gadael i’r Gymraeg leisio’n estron. Ni waeth pa ddewis a wneir, rhaid – rhaid – medru clywed y llais a leisiodd gyntaf i fedru adael iddi siarad iaith arall, gydag acen fwriadol ai peidio. [...] Rhaid nodi bod safon yr ysgrifennu yn uchel, ac mae llwyddiannau’r cyfieithwyr i’w canmol yn fawr.”

 

Beirniadaeth lawn

 

Cyhoeddir y feirniadaeth lawn a’r cyfieithiad buddugol ar wefannau Wales PEN Cymru ac O’r Pedwar Gwynt.Cynhelir seremoni i wobrwyo Morgan ar faes yr Eisteddfod ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant heddiw (dydd Iau, 8 Awst) am 3 o’r gloch.

 

Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd rhwng Wales PEN Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Polish Cultural Institute, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac O’r Pedwar Gwynt.