Her ddarllen i blant yn llyfrgelloedd Sir Conwy

21/08/2019

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sialens ddarllen yr Haf wedi dechrau i blant yn llyfrgelloedd ar hyd a lled Sir Conwy.

Mae Her Ddarllen yr Haf yn gwahodd plant 4-12 oed i fenthyg chwe llyfr o'r llyfrgell a'u darllen dros wyliau’r haf, a gallant gymryd rhan yn rhad ac am ddim. Mae oddeutu 1,400 o blant eisoes wedi’u cofrestru yn Sir Conwy. Gan fod yr her yn cael ei gynnal tan ddydd Sadwrn 14 Medi, mae digon o gyfle i ymuno a chasglu medal.

 

Mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sef ‘Ras Ofod’, yn cyflwyno’r teulu Rockets i blant, sef teulu sydd yn byw ar orsaf lloeren yn y gofod. Pan fydd llyfrau’n dechrau diflannu o Lyfrgell y Lleuad, mae’r teulu cychwyn ar gennad i'w hachub rhag estroniaid.

 

Fel rhan o Sialens Ddarllen yr Haf, bydd y plant yn derbyn ffolder cenhadaeth ‘Ras Ofod’ a bydd modd iddynt gasglu sticeri wrth iddynt orffen pob llyfr, ynghyd â medal a thystysgrif pan fyddant yn cwblhau’r sialens. Bydd enwau pob plentyn yn Sir Conwy sy’n cyflawni’r Her erbyn 28 Awst yn cael eu rhoi mewn raffl fawr i ennill tocynnau i weld “Tom Gates Live on Stage” yn Venue Cymru ym mis Medi.

 

Gemau a chystadlaethau

 

Gall y plant hefyd fewngofnodi i wefan yr Asiantaeth Ddarllen i gymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Treftadaeth a Diwylliant Conwy, “Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn boblogaidd iawn yn Sir Conwy, ac mae’n gyfle gwych i blant ddarganfod y gweithgareddau a’r adnoddau sydd ar gael yn eu llyfrgell leol".

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan neu cysylltwch â'ch llyfrgell leol.Ewch i wefan Sialens Ddarllen yr Haf yma neu facebook