Ffermwr am deithio o amgylch Cymru mewn tractor

10/09/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, Dafydd Jones yn gorffen y flwyddyn yn teithio o amgylch siroedd mewn tractor Massey Ferguson.

Dechreua’r daith, sy’n codi arian at Ambiwlans Awyr Cymru, ddydd Mercher 11eg Medi o’i sir gartref, Meirionnydd. Dyma le arbennig iddo, gan dyma ble gychwynnodd ei siwrnai CFfI yn ei glwb lleol, Bryncrug. Datblygwyd ei lwyddiannau o fewn CFfI dros y blynyddoedd; yn 2016, enillodd gystadleuaeth Aelod Hŷn y Flwyddyn CFfI Cymru. Yna, fe barhaodd ei waith gyda’r mudiad trwy gael ei ethol yn gadeirydd ar yr is-bwyllgor Materion Gwledig, cyn dod yn Gadeirydd CFfI Cymru fis Medi diwethaf.

 

O Feirionnydd, â i’r siroedd gogleddol, sef Eryri, Ynys Môn a Chlwyd, cyn teithio drwy ganol y wlad, i Faldwyn, Maesyfed a Brycheiniog. Gwent a Morgannwg fydd nesaf, cyn mynd i’r gorllewin i Sir Gâr a Sir Benfro, ac yn glanio yng Ngheredigion yn Aberystwyth nos Wener, mewn pryd i benwythnos CCB prysur iawn.

 

Bydd y penwythnos yn dechrau ar y nos Wener gyda Gig Ola’r Ha’, a threfnwyd gan CFfI Ceredigion. Yna, bydd cyfarfodydd yn dechrau fore Sadwrn gyda’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a chyfarfodydd yr is-bwyllgorau yn cychwyn yn y prynhawn. Nos Sadwrn, bydd y Cadeirydd yn cynnal dawns i aelodau a chefnogwyr, cyn gorffen y penwythnos gyda chyfarfod y Cyngor ddydd Sul.

 

Mae’r tractor wedi’i fenthyg gan Massey Ferguson, trwy’r deliwr Brodyr Evans. Dyma brawf o’r berthynas agos parhaol rhwng y cwmni a CFfI Cymru, fel noddwyr corfforaethol y mudiad. Bydd Dafydd yn cwrdd â chyflenwyr Massey Ferguson ar ei daith, er mwyn eu diolch am eu cefnogaeth gyson i ffermwyr ifanc Cymru. Hefyd, bydd yn cwrdd â chynrychiolwyr o bob ffederasiwn CFfI, i weld beth oedd eu huchafbwyntiau dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Diweddglo llwyddiannus

 

Dywedodd Dafydd Jones, Cadeirydd CFfI Cymru, am y daith: "Rwyf yn gobeithio y bydd y siwrnai ledled Cymru yn nhractor Massey Ferguson yn ddiweddglo llwyddiannus i’r flwyddyn wych rwyf wedi cael fel Cadeirydd CFfI Cymru. Mae’n dda ein bod yn cyd-weithio gyda Massey Ferguson ar gyfer hyn ac rwyf yn edrych ymlaen yn arw i gwrdd â rhai o’r cyflenwyr. Yn ogystal, bydd cwrdd ag aelodau ar y daith yn bwysig, gan mai nhw ydy wir graidd y mudiad a’i llwyddiant."

 

Mynegodd Lindsay Haddon, Rheolwr Hysbysebu a Hyrwyddo Gwerthiant Massey Ferguson: "Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Dafydd dros y flwyddyn ddiwethaf, ac rydym wrth ein bodd ei bod wedi dewis gwneud ei siwrnai olaf fel Cadeirydd mewn tractor MF i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru. Mae wedi gwneud gwaith gwych yn arwain tasg CFfI Cymru i gefnogi ac ysbrydoli’r ifanc mewn ardaloedd gwledig, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at barhau ein partneriaeth lwyddiannus gyda’r mudiad."