Y gefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru yr uchaf erioed, yn ôl arolwg barn

13/09/2019

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae mudiad Yes Cymru wedi croesawu arolwg barn yr wythnos hon wrth iddo ddangos fod y gefnogaeth ymhlith y cyhoedd yng Nghymru dros annibyniaeth i Gymru wedi bod yr uchaf erioed.

Wrth ymateb i arolwg barn, dywedodd Cadeirydd Yes Cymru, Siôn Jobbins: "Mae’r gefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed yn ôl yr arolwg barn hwn, ac mae'n dangos yn glir bod pobl Cymru yn cynhesu at y syniad o Gymru fel cenedl-wladwriaeth annibynnol yn union fel Iwerddon, Gwlad yr Iâ neu Ddenmarc.

 

Yn ôl Sion Jobbins, "Dydy San Steffan ddim yn gweithio, ac mae pobl yn sylweddoli y byddai’n well i Gymru reoli ei materion ei hun yn hytrach na chael ei diystyru gan San Steffan."

 

"Mae gan YesCymru grwpiau ledled Cymru yn ymgyrchu dros Gymru annibynnol, ac mae croeso i bobl o bob cefndir ymuno â ni. Mae'n hynod o galonogol gweld bod pobl iau bellach yn ffafrio annibyniaeth dros reolaeth San Steffan, ac mae'r gefnogaeth ar ei huchaf yng Nghaerdydd a'r cymoedd poblog lle mae llawer o waith ymgyrchu eisoes wedi digwydd."

 

Hyderus

 

Ychwanegodd Sion Jobbins, ‘Byddwn yn parhau i drefnu gorymdeithiau, ralïau a chyfarfodydd cenedlaethol a lleol dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, ac rydym yn fwy hyderus nag erioed y bydd y gefnogaeth i annibyniaeth yn mynd o nerth i nerth."