Cwmni cyfathrebu BT yn arwyddo cytundeb gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru

08/10/2019

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Mae BT wedi arwyddo cytundeb i ddod yn brif bartner pêl-droed Cymru gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru tan 2024.

Bydd y bartneriaeth yn gweld logo BT yn ymddangos ar bob cit hyfforddi a wisgir gan bob tîm cenedlaethol dynion, merched, datblygu ac anabledd o fis Tachwedd ymlaen.

 

Nod y bartneriaeth gyda CBDC yw sicrhau fod y gêm yn cael ei chysylltu ar bob lefel ledled Cymru, yn enwedig cefnogi’r gamp ar lawr gwlad. Bydd mwy o fanylion am amcanion ehangach y bartneriaeth yn cael eu datgelu yn ystod y misoedd nesaf. Mae'n rhan o strategaeth noddi a brand newydd BT, i hyrwyddo pob gwlad yn y DU.

 

Dywedodd Marc Allera, Prif Weithredwr adran defnyddwyr BT: “Mae BT yn hynod falch i gael bod yn brif bartner pêl-droed Cymru. Mae’n cefnogi ein huchelgais i hyrwyddo holl genhedloedd y DU. Bydd ein partneriaeth yn ymestyn i bob agwedd o’r gêm, gan gynnwys pêl-droed ar lawr gwlad a chymunedau.”

 

Arbenigedd

 

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Mae CBDC yn hapus dros ben y bydd BT yn dod yn brif bartner i’n timau cenedlaethol. Rydym yn gyffrous iawn bod y bartneriaeth hon yn datblygu gyda'r arbenigedd a'r gwasanaethau sydd gan BT i'w cynnig.”