Penodi artist preswyl i weithio ar arddangosfa newydd yn Sain Ffagan

13/11/2019

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi artist i gyd-guradu’r arddangosfa dros-dro gyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ers ailddatblygiad yr Amgueddfa.

Bydd Henry Alles yn gweithio gydag Arweinwyr Treftadaeth Ifanc Amgueddfa Cymru i ddatblygu’r arddangosfa newydd, fydd yn ystyried sut olwg fydd ar Gymru mewn 30 mlynedd.

 

Bydd Alles, gwneuthurwr theatr, cyfarwyddwr ac artist gweledol o’r Iseldiroedd, yn byw yn Sain Ffagan dros gyfnod y project tan fis Mehefin 2020.

 

Caiff yr arddangosfa ei chyd-guradu gan Arweinwyr Treftadaeth Ifanc yr Amgueddfa, a bydd yn tynnu ar eitemau o’r casgliad cenedlaethol, yn ogystal ag ymdrin â themâu cyfoes fel yr amgylchedd, hunaniaeth rhywedd, amrywiaeth a phrofiadau bywyd. 

 

Bydd Arweinwyr Treftadaeth Ifanc yn gweithio gydag Amgueddfa Cymru i roi llais i bobl ifanc ar wahanol agweddau o waith y sefydliad. Byddant yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad yr arddangosfa, yn cyd-hwyluso gweithdai creadigol ac yn datblygu gweithgareddau ymgysylltu.

 

Dywedodd Steve Burrows, Pennaeth Adeiladau Hanesyddol Amgueddfa Cymru: “Bydd yr arddangosfa hon, wedi’i chreu ar y cyd ag Arweinwyr Treftadaeth Ifanc a Henry Alles, yn parhau â’r ffordd gyfranogol newydd o weithio yn Sain Ffagan.
“Mae’n broject cyffrous sy’n siŵr o roi persbectif unigryw i ni ar ddyfodol ein gwlad”.

 

Her

 

Dywedodd Henry Alles: “Mae’n fraint ac yn her cael fy mhenodi i weithio ar y project hwn. Edrychaf ymlaen at weithio gydag Arweinwyr Treftadaeth Ifanc er mwyn archwilio’r berthynas rhwng yr hen a’r newydd wrth i ni holi sut le fydd Cymru yn y dyfodol.”

 

Ym mis Gorffennaf cyhoeddwyd mai Sain Ffagan oedd Amgueddfa’r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf – gwobr amgueddfaol fwyaf y byd.

 

Yn Hydref 2018, cwblhaodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru y project ailddatblygu mwyaf yn ei hanes. Gwireddwyd hyn diolch i nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012 derbyniodd Sain Ffagan y grant mwyaf erioed i’r HLF ei rhoi yng Nghymru er mwyn adrodd hanes bywyd yng Nghymru dros 200,000 o flynyddoedd a mwy.

 

Mae projectau ieuenctid ar draws Amgueddfa Cymru yn rhan o gynllun Dwylo ar Dreftadaeth, sy’n bosibl diolch i Grant Tynnu’r Llwch Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 

Bydd yr arddangosfa yn agor ym mis Mehefin 2020. Bydd modd i ymwelwyr gael y diweddaraf am ddatblygiad yr arddangosfa ar wefan yr Amgueddfa www.amgueddfa.cymru/sainffagan ac ar Drydar @stfagans_museum a Facebook @stfagansmuseum.