Gwasanaeth rhybuddio am lifogydd yn dod i gwsmeriaid Vodafone yng Nghymru

29/11/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Efallai y bydd pobl sy'n byw yng Nghymru yn cael neges destun gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar Rhagfyr 4ydd i’w hysbysu eu bod wedi'u cofrestru'n awtomatig ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim.

Bydd cwsmeriaid rhwydwaith symudol Vodafone sy'n byw mewn ardaloedd sydd â risg uchel o lifogydd ledled Cymru yn derbyn neges destun awtomataidd yn eu hysbysu eu bod wedi eu cofrestru, gyda dolen iddynt ei dilyn i wybod beth i'w wneud os byddant yn derbyn rhybudd llifogydd, a'r opsiwn i optio allan.

 

Ar ôl cofrestru, bydd pobl yn derbyn neges yn uniongyrchol i'w ffôn symudol os cyhoeddir rhybudd llifogydd ar gyfer eu hardal yn y dyfodol - gan roi amser hanfodol iddynt baratoi.

 

Dywedodd Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Risg Llifogydd a Digwyddiadau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Gall bod wedi cofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd roi rhybudd ymlaen llaw i bobl o lifogydd a rhywfaint o amser hanfodol i baratoi.
“Os byddwch chi'n cael y neges, mae hynny oherwydd eich bod chi'n byw mewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd, felly byddem yn annog pobl i beidio ag optio allan o'r gwasanaeth ac i ddysgu beth i'w wneud os byddwch chi'n derbyn rhybudd trwy edrych ar ganllaw llifogydd am ddim sydd ar gael ar ein gwefan. ”

 

Cofrestru

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cofrestru tua 14,000 o bobl ledled Cymru ar rwydwaith symudol Vodafone i'w wasanaeth rhybuddio am lifogydd.

 

Gall pobl nad ydynt ar rwydwaith Vodafone ddal i dderbyn rhybuddion llifogydd am ddim a dylent fynd i https://naturalresources.wales/flooding/sign-up-to-receive-flood-warnings/?lang=cy i wirio a yw eu cartref mewn perygl o lifogydd a chofrestru i gael rhybuddion llifogydd am ddim.

 

I gael y canllaw llifogydd am ddim ac i ddysgu sut i baratoi ar gyfer llifogydd, ewch i'r wefan.